Endre surroundlydinnstillinger

Denne artikkelen forklarer hvordan du justerer lydinnstillingene for Sonos-surroundhøyttalere for hjemmekino.


 Sonos-appen for iOS eller Android

  1. Gå til  Innstillinger-menyen.
  2. Under Om anlegget mitt, velg rommet med dine surroundhøyttalere.
  3. Under Lyd, velg Surroundlyd.


 Sonos S1 Controller-appen for iOS eller Android

  1. Åpne Sonos S1 Controller for iOS eller Android.
  2. Fra  Innstillinger-fanen, velg System.
  3. Under Produkter, velg rommet med dine surroundhøyttalere.
  4. Under Lyd, velg Surroundlyd.


Følgende innstillinger kan justeres:


Innstilling

Beskrivelse

Surround

Trykk på bryteren for å slå surroundlyden på eller av.

TV-nivå

Bruk skyvebryteren for å øke eller redusere volumet på surroundhøyttalerne mens du ser på TV.

Musikknivå

Bruk skyvebryteren for å øke eller redusere volumet på surroundhøyttalerne mens du lytter på musikk.

Musikkavspilling

Velg hva slags lyd du ønsker å høre fra surroundhøyttalerne mens du lytter på musikk. Denne innstillingen gjelder ikke for TV-lyd eller Dolby Atmos-musikk.

  • Omgivelser: myk lyd med lavt volum og begrenset frekvensområde. Dette er standardinnstillingen for surroundhøyttalere under musikkavspilling.
  • Full: fullt lydområde med samme volum som hjemmekinohøyttalerne.

Surroundavstand

Bruk dette til å fortelle Sonos hvor langt unna surroundhøyttalerne er fra den vanlige lytteposisjon din. Hvis du endrer surroundavstanden, blir det generelle volumet til TV- og musikkavspilling på surroundhøyttalerne justert.

Tilbakestill

Trykk på dette for å tilbakestille alle surroundlydinnstillinger til standardverdiene.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.