Hvordan koble fire høyttalere til Amp eller Connect:Amp

Før du begynner

  • Kontroller at impedansen på høyttalerne er 8 ohm. Andre impedansverdier kan skade Amp eller Connect:Amp.
  • Vi anbefaler høyttalerne ikke kobles i serie, siden det vil gi dårlig lydkvalitet. Se bildet nedenfor for å se et eksempel på parallellkabling.

Amp

  1. Bruk de medfølgende bananpluggene. Skru løs bunnen av bananpluggen til hullet i høyttalerkabelen avdekkes.


  1. Stikk den avisolerte enden av høyttalerkabelen inn i hullet. Skru deretter til bunnen av bananpluggen slik at den holder høyttalerkabelen fast.


  1. Stikk bananpluggen i riktig kontakt på baksiden av Amp. Pass på at fargene på sirklene stemmer overens mellom bananpluggene og Amp (rød og hvit).


  1. Når du skal feste to kabler til hver høyttalerterminal i en konfigurasjon med fire høyttalere, spiller det ingen rolle om den føres gjennom toppen eller bunnen av stolpen, så sant høyttalerkabelen passer helt gjennom terminalhullet.


Connect:Amp

  1. Trykk den fjærbelastede høyttalerkontaktpinnen inn med tommelen eller en finger for å få frem tilkoblingshullet.


  1. Sett den avisolerte enden av høyttalerkabelen inn i hullet, og slipp. Den avisolerte delen skal sitte godt i kontaktpinnen.


  1. For en konfigurasjon med fire høyttalere fester du to ledninger i hver høyttalerterminal. Hvis høyttalerkabelen går helt gjennom terminalhullet, er det likegyldig om den føres inn gjennom toppen eller bunnen av pinnen.


Parallellkobling av fire høyttalere til en Amp eller Connect:Amp


Merk: Amp og Connect:Amp kan bare spille av fra én musikkilde om gangen. Hvis du bruker fire høyttalere og de er i forskjellige rom, så vil alle rommene høre den samme musikken.


Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.