Slå en stemmetjenestes vekkeordtone av eller på

Når en stemmetjeneste legges til det stemmeaktiverte Sonos-produktet ditt, kan tjenesten spille av et lydsignal når du sier vekkeordet for å vise deg at Sonos-produktet lytter. Dette signalet kan slås av eller på i Sonos-appen under innstillingene for stemmetjenesten.


iOS eller Android

  1. Åpne Sonos-appen for iOS eller Android.
  2. Fra fanen  Innstillinger trykker du på Tjenester og tale.
  3. Gå til Tale, og trykk så på navnet på stemmetjenesten i listen.
  4. Gå til Sonos-produkter, og trykk på navnet på rommet du vil endre.
  5. Endre Vekkeordtone av eller på.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.