Justering av line-in-innstillinger

Denne artikkelen gir deg informasjon om line-in-innstillinger og hvordan de endres i Sonos-appen. Se artikkelen vår om bruk av line-in for mer informasjon om hvordan den konfigureres i Sonos-systemet.


 Sonos-appen for iOS eller Android

  1. Gå til  Innstillinger-menyen.
  2. Under Produkter, velg produktet ditt som har en Line-In-tilkobling.
  3. Juster innstillingene dine under Line-In-delen.


 Sonos S1 Controller for iOS eller Android

  1. Fra Innstillinger-fanen, velg System.
  2. Under Produkter, velg produktet ditt som har en Line-In-tilkobling.
  3. Juster innstillingene dine under Line-In-delen.

Du kan justere følgende Line-In-innstillinger:


Innstilling

Beskrivelse

Kildenavn

Velg et navn for line-in-enheten som du har koblet til Sonos.

Nivå for kilde

Juster nivået på line-in-kilden hvis du synes at standard voluminnstilling for line-in er for lav eller forvrengt.

Lydforsinkelse

Legger inn en forsinkelse mellom line-in-kilden og Sonos. Dette reduserer muligheten for at det oppstår lydproblemer når Sonos-produktene spiller av line-in-lyd i en gruppe.

Autospill

Velg et Autospillrom som automatisk spiller av line-in-lyd når Sonos registrerer at det sendes et signal til line-in-porten. Her kan du velge å inkludere romgrupper og stille inn et volumnivå for automatisk avspilling.

Automatisk avspilling er deaktivert som standard.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.