Justering av bass, diskant, balanse eller loudness

Justering av bass, diskant, balanse eller loudness på Sonos-høyttalerne kan gjøres med noen få, enkle trinn i Sonos-appen.


På iOS eller Android

  1. Åpne Sonos-appen.
  2. Gå til fanen Innstillinger, og trykk på System.
  3. Trykk på navnet på rommet du vil justere.
  4. Trykk på EQ, og dra deretter skyvebryterne for å gjøre justeringer.


I S2-appen kan du også endre EQ-innstillinger fra skjermbildet Spiller nå ved å trykke på glidebryteren for volum og så trykke på EQ-ikonet.


På Mac eller PC

  1. Åpne Sonos-appen
  2. Gå til menyen Innstillinger eller Preferanser.
  3. På en Mac klikker du på rullegardinmenyen Sonos i øvre venstre hjørne av skjermen og velger Preferanser.
  4. På en PC klikker du på rullegardinmenyen Administrer i øvre venstre hjørne av skjermen og velger Innstillinger.
  5. Klikk på EQ-innstillinger, og velg deretter et rom fra rullegardinmenyen for å justere utjevningen på Sonos-spilleren.

Innstilling

Beskrivelse

Bass

Justerer lyder med lavere frekvens, slik som bassen eller en basstromme.

Diskant

Justerer lyder med høyere frekvens, slik som gitar eller vokal.

Balanse

Justerer volumet på venstre eller høyre lydkanal. Dette alternative vil bare være tilgjengelig for rom som kan gi stereolyd

Loudness

Forsterker visse frekvenser, inkludert bass, ved lavt lyttevolum. Denne er utformet for å kompensere for normale endringer i ørets følsomhet når du lytter til noe med lavt volum.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.