Deaktivere eller aktivere Wi-Fi på Sonos-produkter

Du kan velge å slå av Wi-Fi på et Sonos-produkt hvis det er koblet til nettverket ditt med en Ethernet-kabel Dette kan være et nyttig alternativ for Sonos-produkter som ikke trenger trådløse forbindelser, slik som et par stativmonterte Amp eller Port.

Noen Sonos-produkter har ikke et alternativ for å deaktivere WiFi. Move- og Roam-produkter vil alltid ha WiFi aktivert. Sonos-produkter som kan bruke Sonos Combo Adapter vil automatisk deaktivere WiFi når de er koblet til et nettverk med en Ethernet-kabel.


Slik deaktiverer eller aktiverer du Wi-Fi med Sonos-appen


Sonos-appen for iOS eller Android

  1. Gå til Innstillinger-menyen.
  2. Under Om anlegget mitt, velg navnet på rommet du ønsker å endre.
  3. På neste skjerm, velg produktets modellnavn under Produkter.
  4. Under Tilkobling, velg enten Deaktiver WiFi eller Aktiver WiFi.

Sonos S1 Controller-appen for iOS eller Android

  1. Gå til fanen  Innstillinger, og trykk på System.
  2. Under Produkter trykker du på navnet på rommet du vil endre.
  3. I neste skjermbilde trykker du på produktets modellnavn under overskriften Produkter.
  4. Trykk på Deaktiver Wi-Fi eller Aktiver Wi-Fi.

Merk at Sonos-appen bare lar deg deaktivere produktets Wi-Fi når det er koblet til nettverket med en Ethernet-kabel.


Gjenopprette et Sonos-produkt med deaktivert Wi-Fi

Hvis du kobler Ethernet-kabelen fra et Sonos-produkt med deaktivert Wi-Fi, vil det ikke lenger vises i Sonos-appen din. Hvis du vil bruke Wi-Fi på nytt på Sonos-produktet ditt, kan du få tilgang til produktets Wi-Fi-innstillinger ved å plugge det midlertidig inn i nettverket ditt med en Ethernet-kabel.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.