Deaktivere eller aktivere Wi-Fi på Sonos-produkter

Du kan velge å slå av Wi-Fi på et Sonos-produkt hvis det er koblet til nettverket ditt med en Ethernet-kabel Dette kan være et nyttig alternativ for Sonos-produkter som ikke trenger trådløse forbindelser, slik som et par stativmonterte Amp eller Port.

Noen Sonos-produkter har ikke muligheten for å deaktivere Wi-Fi. Move, Roam og Roam SL vil alltid ha Wi-Fi aktivert. Sonos-produkter som kan bruke Sonos kombinasjonsadapter, vil automatisk deaktivere Wi-Fi når de er tilkoblet et nettverk med en Ethernet-kabel.


Slik deaktiverer eller aktiverer du Wi-Fi med Sonos-appen

  1. Åpne Sonos-appen for iOS eller Android.
  2. Gå til fanen  Innstillinger, og trykk på System.
  3. Under Produkter trykker du på navnet på rommet du vil endre.
  4. I neste skjermbilde trykker du på produktets modellnavn under overskriften Produkter.
  5. Trykk på Deaktiver Wi-Fi eller Aktiver Wi-Fi.

Merk at Sonos-appen bare lar deg deaktivere produktets Wi-Fi når det er koblet til nettverket med en Ethernet-kabel.

Gjenopprette et Sonos-produkt med deaktivert Wi-Fi

Hvis du kobler Ethernet-kabelen fra et Sonos-produkt med deaktivert Wi-Fi, vil det ikke lenger vises i Sonos-appen din. Hvis du vil bruke Wi-Fi på nytt på Sonos-produktet ditt, kan du få tilgang til produktets Wi-Fi-innstillinger ved å plugge det midlertidig inn i nettverket ditt med en Ethernet-kabel.

Sonos-produktet vil også automatisk slå på Wi-Fi igjen hvis du legger det til anlegget på nytt med alternativet Legg til produkt på fanen Innstillinger i Sonos-appen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.