Aktivere eller deaktivere statuslyset

Statuslyset er som standard slått på for de fleste Sonos-produkter og kan veksles av eller på ved bruk av Sonos-appen. Lyset vil fortsatt slå seg på i visse situasjoner, som når produktet oppdateres eller når volumet er dempet.

Sonos-appen for iOS eller Android

  1. Gå til Innstillinger-menyen.
  2. Under mitt system, velg navnet på rommet du ønsker å endre.
  3. Under maskinvare, veksle Statuslys på eller av.

Sonos S1 Controller-appen for iOS eller Android

  1. Fra Innstillinger-fanen, velg System.
  2. Under Produkter, velg navnet på rommet du ønsker å endre.
  3. Under Maskinvare, veksle Statuslys på eller av.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.