Gruppere og løse opp grupper av rom

Du kan gruppere to eller flere produkter sammen slik at de spiller synkront. Denne artikkelen viser hvordan du grupperer rom, løser opp grupper og endrer volumet på enkeltprodukter i en gruppe.

Bruke knappe- eller berøringskontroller

Du kan trykke og holde inne Spill av / pause-knappen på et hvilket som helst Sonos-produkt for å gruppere det sammen med et annet rom (eller gruppe av rom) som spiller for øyeblikket. Du kan trykke og holde inne den samme knappen for å fjerne et produkt fra en gruppe.

Hvordan du bruker Sonos-appen

Gruppere og løse opp grupper av rom

Du kan velge hvilke rom som grupperes sammen med menyen Gruppering i appen.

  • iOS eller Android: Velg ikonet Gruppering på Spiller nå-feltet som du finner nederst på skjermen.
  • Nettapp: Velg ikonet Gruppering ved siden av et av rommene i listen på høyre side av vinduet.

I Gruppering-menyen, markerer eller fjerner du markering for rom, for å legge dem til eller fjerne dem fra gruppen. Du kan også velge fra listen over lagrede grupper øverst på listen. Velg Bruk for å lagre endringene dine.

Endre volumet på grupperte rom

Når to eller flere rom er gruppert sammen, kan du bruke Sonos-appen for å justere volumet på hele gruppen eller på hvert enkelt rom i den gruppen.

Hvis du vil vise volumstyringen for alle grupperte rom, må du velge eller justere volumskyveknappen i Sonos-appen.

  • På iOS eller Android finner du volumskyvebryteren i Spiller nå-feltet nederst på skjermen.
  • I nettappen er volumskyvebryteren nederst til høyre i vinduet.

Du kan også justere volumet på enkeltrommene i menyen Gruppering før du bruker endringene.

Slik bruker du Sonos S1 Controller-appen

På S1-anlegg kan du gruppere rom sammen og endre gruppevolumet med S1 Controller-appene for iOS, Android, macOS eller Windows.

Gruppere og løse opp grupper av rom

  • iOS eller Android: På fanen Rom velger du knappen Grupper. Marker eller fjern markering på rom for å legge dem til i og fjerne dem fra gruppen.
  • macOS eller Windows: Fra fanen Rom på venstre side av appen velger du knappen Grupper ved siden av rommet som er valgt. Marker eller fjern markering på rom for å legge dem til i og fjerne dem fra gruppen.

Endre volumet på grupperte rom

Hvis du vil vise volumstyringen for alle grupperte rom, må du velge eller justere volumskyveknappen i Sonos S1 Controller-appen.

  • På iOS eller Android finner du volumskyvebryteren på Spiller nå-skjermbildet.
  • På macOS eller Windows finner du volumskyvebryteren øverst i venstre hjørne av appen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.