Gruppere og løse opp grupper av rom

Du kan gruppere to eller flere produkter sammen slik at de spiller synkront. Denne artikkelen viser hvordan du grupperer rom, løser opp grupper og endrer volumet på enkeltprodukter i en gruppe.


Gruppere romiOS eller Android

 1. Gå til fanen  System, og trykk på  Grupper ved siden av rommet du har valgt.
 2. Trykk på hakemerket ved siden av rommet du vil legge til i gruppen før du trykker på Ferdig. Du kan også trykke på Overalt for å sette alle rommene i samme gruppe.


macOS eller Windows

 1. Fra fanen Rom på venstre side av appen klikker du på grupperingsknappen ved siden av rommet som er valgt.
 2. Velg de rommene du vil legge til i gruppen, og klikk på Ferdig. Du kan også klikke på Velg alle – Festmodus for å sette alle rommene i samme gruppe.


Hvordan bruke de fysiske knappene på produktene

Trykk og hold inne spill av / pause-knappen for å gruppere dette rommet med et annet rom (eller gruppe av rom) som spiller for øyeblikket.


Løs opp romgruppeiOS eller Android

 1. Gå til fanen  System, og trykk på  Grupper ved siden av gruppen du vil endre.
 2. Trykk på hakemerkene ved siden av rommene du vil fjerne fra gruppen, og trykk deretter på Ferdig.


macOS eller Windows

 1. Fra fanen Rom på venstre side av appen klikker du på grupperingsknappen ved siden av gruppen du vil endre.
 2. Klikk på rommene du vil fjerne fra gruppen, og klikk så på Ferdig.


Hvordan bruke de fysiske knappene på produktene

Trykk og hold inne spill av / pause-knappen for å løse et rom fra dets nåværende gruppe.Endre volumet på grupperte rom

Når to eller flere rom er i samme gruppe, justeres volumet på alle rom i gruppen når du skyver på volumkontrollen i appen. Du kan justere volumet på enkeltrom i en gruppe ved å bruke de fysiske volumknappene på produktene dine eller ved å følge trinnene nedenfor fra Sonos-appen.


iOS eller Android

 1. I skjermbildet Spiller nå trykker du på volumglidebryteren nederst for å se hvert roms volumnivå.
 2. Flytt hver glidebryter for å justere volumet for det respektive rommet.


I Sonos S2-appen kan du også justere volumet på de grupperte rommene direkte i -gruppemenyen.

macOS eller Windows

 1. Klikk på volumglidebryteren øverst til venstre i appen for å se hvert roms volumnivå.
 2. Flytt hver glidebryter for å justere volumet for det respektive rommet.Lagre grupper

Du kan lagre en gruppe med rom som du ofte setter sammen i gruppe, og opprette en snarvei på Grupper-menyen. Lagring av grupper er bare tilgjengelig i Sonos S2-appen for iOS eller Android. Gå til fanen  Innstillinger, og trykk på Anlegg > Grupper for å administrere gruppene du har lagret. Følg trinnene nedenfor for å opprette, redigere, slette eller spille av til en lagret gruppe.Opprette en gruppe

 1. Trykk på Opprett gruppe.
 2. Trykk på rommene du vil inkludere i den lagrede gruppen.
 3. Gi gruppen et navn og trykk på Lagre.

For å få en snarvei for å opprette en lagret gruppe, trykk på grupperingsknappen for et vilkårlig rom i fanen  System, og trykk så på pluss-ikonet +.


Redigere en gruppe

 1. Trykk på en av de lagrede gruppene.
 2. Trykk på rommene i kategorien Inkluder for å fjerne dem fra gruppen din.
 3. Trykk på rommene i kategorien Tilgjengelig for å legge dem til i gruppen din.
 4. Trykk på Gruppenavnet for å redigere navnet på gruppen.
 5. Trykk på Lagre når du er ferdig for å lagre endringene.


Slette en gruppe

 1. Trykk på en av de lagrede gruppene.
 2. Trykk på Slett gruppe.
 3. Trykk på Bekreft.


Bruke en lagret gruppe

 1. Gå til fanen  System, og trykk på grupperingsknappen for et vilkårlig rom.
 2. Trykk på gruppenavnet.
 3. Trykk på Ferdig.


Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.