HDMI ARC-feil mens du konfigurerer et Sonos-hjemmekinoprodukt

Denne artikkelen har trinn du kan prøve hvis du ser en feil relatert til HDMI ARC mens du konfigurerer et Sonos-hjemmekinoprodukt.

Etter hvert trinn nedenfor kan du prøve å fortsette konfigureringsprosessen for å se om feilen er rettet.


Sjekk HDMI-kabeltilkoblingen

Plugg ut HDMI-kabelen fra TV-en og Sonos-hjemmekinoproduktet, og koble den så til igjen. Kontroller at HDMI-kabelen er godt koblet til i begge endene.


Kontroller at kabelen er plugget i en HDMI ARC-port

De fleste TV-er har flere HDMI-porter, men bare én HDMI ARC-port. Kontroller at HDMI-kabelen er plugget i en HDMI-port som er merket «ARC». Se i håndboken for TV-en hvis du ikke er sikker på hvor du finner HDMI ARC-porten.


Bruk en annen HDMI-kabel

Et problem med selve kabelen kan forårsake en feil under konfigureringen. Bruk en annen HDMI-kabel for å koble Sonos-hjemmekinoproduktet til TV-en.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.