HDMI-feil i Sonos-appen

Denne artikkelen beskriver hva du skal gjøre hvis du ser en av de følgende feilene i Sonos-appen:

  • En enhet forstyrrer HDMI-tilkoblingen
  • CEC-kringkasting er blokkert. Det er en enhet som er koblet til TV-en din, som forårsaker et problem.

Disse feilene vises når Sonos-hjemmekinoproduktet har vanskeligheter med å sende kommandoer over HDMI ARC-forbindelsen. Vanligvis skyldes dette forstyrrelser fra en annen HDMI-enhet som er koblet til TV-en, slik som en stereomottaker, kabel-TV-boks eller spillkonsoll.

Følg trinnene nedenfor for å løse disse feilene.


1

Kontroller at CEC-innstillinger er aktivert på TV-en din

Gå til TV-ens innstillinger og kontroller at CEC-relaterte innstillinger er slått på. Hvis CEC-innstillinger er deaktivert, vil ikke Sonos-hjemmekinoproduktet kunne sende kommandoer til TV-en. Kontakt TV-ens produsent for spesifikke instruksjoner om hvordan CEC-funksjoner aktiveres.

Hvis du fremdeles ser en feil etter at CEC-innstillinger er aktivert, fortsett til neste trinn for å finne HDMI-enheten som kanskje forårsaker det.


2

Finne den problematiske HDMI-enheten

Start ved å koble fra alle HDMI-enhetene som er koblet til den samme TV-en som Sonos. Spill av noe TV-lyd til Sonos mens de andre HDMI-enhetene er frakoblet. Plugg en etter en av de andre HDMI-enhetene til TV-en og sjekk i Sonos-appen for å se om feilen kommer dukker opp. Når du finner ut hvilken HDMI-enhet som forårsaker problemet, kan du fortsette til neste trinn.


3

Deaktivere CEC på HDMI-enheten

For å hindre enheten i å forstyrre Sonos, anbefaler vi at du deaktiverer alle CEC-funksjonene på selve enheten. Du finner vanligvis disse alternativene i enhetens innstillinger. Kontakt enhetens produsent for spesifikke instruksjoner om hvordan CEC-funksjoner deaktiveres.

Hvis du ikke kan deaktivere CEC på enheten, anbefaler vi at du bruker en HDMI-kabel eller -adapter som fjerner CEC-funksjonalitet.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.