Kjente begrensninger med separate Sonos S1- og S2-systemer

Noen eldre Sonos-produkter er kun kompatible med S1 Controller-appen. Det er mulig å bruke disse produktene sammen med dine andre Sonos-produkter i et delt system, der noen produkter kjører den eldre S1-versjonen av Sonos OS og noen produkter kjører S2. Denne artikkelen dekker noen kjente begrensninger å vurdere når du bruker delte Sonos S1 og S2-systemer.

Systemkontroll
For å bruke delte S1 og S2-systemer, må du ha begge Sonos-appene installert. De to appene trenger ikke å være installert på samme enhet, men de kan være det. For å lære mer om forskjellene mellom de to appene, besøk vår oversiktsside for Sonos-appene.

Gruppering av rom
Fordi de to systemene er separate, kan ikke Sonos-produktene som vises i Sonos-appen grupperes sammen med Sonos-produkter som vises i S1 Controller-appen.


Musikktjenester

Strømmebegrensninger
For musikktjenester med enkeltstrømsbegrensninger, slik som Spotify, er det bare mulig å starte avspillingen i ett system om gangen med den samme musikktjenesten. Hvis du for eksempel begynner å spille av Spotify på S2-systemet, vil en avspilling fra den samme Spotify-kontoen på S1-systemet stoppe avspillingen på S2-systemet.

Musikk fra den samme tjenesten kan spilles av på begge Sonos-systemene hvis du setter opp en separat konto for hver av dem. For noen tjenester omfatter dette forskjellige brukere på samme konto, som en familiepakke.

Direktestyring
Tjenester som støtter direktestyring, vil vise alle rommene i S1- og S2-systemene i sine respektive apper. For tjenester med enkeltstrømbegrensninger kan avspillingen bare startes for ett system eller rom om gangen.


Stemmetjenester

Skal du bruke samme stemmestyring på både et S1- og S2 system, trenger du to separate stemmestyringskontoer, ett for S1-systemet og et annet for S2-systemet. Dette er imidlertid ikke å anbefale, da du vil oppleve problemer med at begge systemene reagerer på kommandoer samtidig.

Det er mulig å bruke en annen stemmeassistent på hvert system. Du kan for eksempel bruke Google Assistent på ett system og Amazon Alexa på et annet uten at det krever flere stemmestyringskontoer.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.