Kjente begrensninger med separate Sonos S1- og S2-systemer

Det er mulig å dele et Sonos-system som inneholder en blanding av enheter som er kompatible med S2, og enheter som ikke er det, i separate systemer: et S1-system som bruker Sonos S1 Controller-appen, og et S2-system som bruker den nye S2-appen. Denne artikkelen beskriver noen kjente begrensninger du bør vurdere når du bruker delte Sonos S1- og S2-systemer.

Systemstyring
Hvis du skal bruke delte S1- og S2-systemer, må du ha begge Sonos-appene installert. De to appene må ikke være installert på samme enhet, men de kan godt være det. Artikkelen vår med oversikt over S2-appen forklarer mer om forskjellene mellom de to appene.

Gruppering av rom
Etter delingen kan rom i S1-systemet bare grupperes sammen med andre S1-rom. Det samme gjelder for S2-systemet. Det er ikke mulig å gruppere rom i S1-systemet med rom i S2-systemet etter at S1- og S2-enhetene er delt på hvert sitt system.


Musikktjenester

Strømmebegrensninger
For musikktjenester med enkeltstrømsbegrensninger, slik som Spotify, er det bare mulig å starte avspillingen i ett system om gangen med den samme musikktjenesten. Hvis du for eksempel begynner å spille av Spotify på S2-systemet, vil en avspilling fra den samme Spotify-kontoen på S1-systemet stoppe avspillingen på S2-systemet.

Musikk fra den samme tjenesten kan spilles av på begge Sonos-systemene hvis du setter opp en separat konto for hver av dem. For noen tjenester omfatter dette forskjellige brukere på samme konto, som en familiepakke.

Direktestyring
Tjenester som støtter direktestyring, vil vise alle rommene i S1- og S2-systemene i sine respektive apper. For tjenester med enkeltstrømbegrensninger kan avspillingen bare startes for ett system eller rom om gangen.


Stemmetjenester

Skal du bruke samme stemmestyring på både et S1- og S2 system, trenger du to separate stemmestyringskontoer, ett for S1-systemet og et annet for S2-systemet. Dette er imidlertid ikke å anbefale, da du vil oppleve problemer med at begge systemene reagerer på kommandoer samtidig.

Det er mulig å bruke en annen stemmeassistent på hvert system. Du kan for eksempel bruke Google Assistent på ett system og Amazon Alexa på et annet uten at det krever flere stemmestyringskontoer.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.