Lav lyd fra surroundhøyttalerne når du lytter på musikk

Denne artikkelen hjelper deg med å justere lyden på Sonos surroundhøyttalere når du lytter på musikk.


Aktiver full stereo

Som standard produserer Sonos surroundhøyttalere omgivelseslyd når du spiller av fra musikkilder som Spotify eller Apple Music. Du kan aktivere full stereoavspilling for musikk som spilles av gjennom surroundhøyttalere ved å følge instruksjonene nedenfor.

  1. Åpne Sonos-appen for iOS eller Android.
  2. Gå til fanen Innstillinger, og trykk på System.
  3. Trykk på Sonos-hjemmekinoproduktet som bruker surroundhøyttalere. Det vises med «(+LS+RS)» i seksjonen Produkter.
  4. Under Lyd, trykker du på Surroundlyd.
  5. Trykk på Musikkavspilling og velg Full.


Øke volumet på surroundhøyttalerne

Du kan øke det generelle volumet på surroundhøyttalerne når de spiller av musikk.

  1. Åpne Sonos-appen for iOS eller Android.
  2. Gå til fanen Innstillinger, og trykk på System.
  3. Trykk på Sonos-hjemmekinoproduktet som bruker surroundhøyttalere. Det vises med «(+LS+RS)» i seksjonen Produkter.
  4. Under Lyd, trykker du på Surroundlyd.
  5. Bruk skyvebryteren for musikknivå for å øke volumet på surroundhøyttalerne.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.