Ingen lyd fra Amp med blinkende oransje og hvitt lys

Hvis forsterkeren i en Sonos Amp eller Connect:Amp er overbelastet eller overopphetet, vil den gå i feilmodus for å forhindre skade. I feilmodus slår Amp av lyden og statuslyset blinker oransje og hvitt.


Årsaker

Det er noen grunner til at en amp-feil kan oppstå:

 • Høyttalerkablene er ikke skikkelig plugget inn eller berører hverandre.
 • Høyttalerkablene er skadet.
 • Amp overopphetes på grunn av utilstrekkelig luftsirkulasjon. Dette kan skje hvis andre enheter er stablet på toppen av Amp eller hvis Amp står i et innelukket rom.
 • Det er for mye belastning på forsterkeren. Kontroller at høyttalerne har en impedans på mellom 4 og 8 ohm. Hvis du har 4-ohms høyttalere, kan du koble ett par til Amp. Hvis du har 8-ohms høyttalere, kan du koble til to par i parallell.
 • Det er et problem med selve høyttalerne.


Hvordan finne årsaken til en amp-feil

Disse trinnene vil hjelpe deg med å avgrense årsaken til en vedvarende amp-feil. Først finner du ut om Amp eller Connect:Amp går i feilmodus uten at noen høyttalere er tilkoblet, deretter kobler du til høyttalere én etter én for å se om en spesifikk høyttaler (eller høyttalerkabel) forårsaker problemet.


1

Test Amp uten at noen høyttalere er tilkoblet

 1. Koble Amp fra strøm og koble så begge høyttalerne fra terminalene på baksiden.
 2. Koble Amp til strøm igjen, og vent til du ser et jevnt, hvitt statuslys.
 3. Vær helt sikker på at du har koblet alle høyttalerne fra Amp. Deretter bruker du Sonos-appen til å stille volumet for Amp på 100 %.
 4. Spill av litt musikk til Amp. Du vil ikke høre noe lyd under denne testen. Kontroller og se om statuslyset fortsatt er jevnt hvitt, eller om det endrer seg til blinkende oransje og hvitt.


Hvis statuslyset begynner å blinke oransje og hvitt under denne testen, kan det være et problem med den interne forsterkeren i Amp. Kontakt Sonos brukerstøtte for mer hjelp.

Hvis statuslyset holder seg hvitt under denne testen, fungerer den interne forsterkeren som den skal. Du kan gå videre til å teste én høyttaler om gangen ved å følge trinnene nedenfor.



2

Slik tester du Amp med én høyttaler om gangen

 1. Koble Amp fra strøm. Hvis noen av høyttalerne fremdeles er koblet til Amp, kobler du de fra terminalene på baksiden.
 2. Koble én av høyttalerne til Amp igjen.
 3. Koble Amp til strøm igjen og vent på det jevne, hvite statuslyset.
 4. Spill av litt musikk til Amp med Sonos-appen.


Hvis musikken spilles av uten problem, så fungerer den tilkoblede høyttaleren og ledningen til den som de skal.

Gjenta denne testen for alle de andre høyttalerne du bruker med Amp. Hvis en spesifikk høyttaler forårsaker en feil, kan det være et problem med selve høyttaleren eller med ledningen som høyttaleren bruker.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.