Starte Sonos-produktene på nytt

Denne artikkelen viser deg trinnene for å starte Sonos-produktene på nytt.


Alle produkter (unntatt Move, Roam og Roam SL)

 1. Trekk ut strømledningen fra kontakten.
 2. Vent i 10 sekunder.
 3. Koble til strømledningen igjen, og vent i et minutt for at produktet skal starte opp.

Sonos Move og Move 2

 1. Ta Move-produktet av ladesokkelen.
 2. Trykk inn av-/på-knappen i minst 5 sekunder eller til statuslampen slås av.
 3. Vent i 10 sekunder.
 4. Trykk på av/på-knappen eller plasser Move-produktet på ladesokkelen igjen.

Sonos Roam og Roam SL

Standard omstart

 1. Koble Roam fra ladekablene og fjern den fra trådløse ladere.
 2. Hold knappen på baksiden av Roam inne i minst fem sekunder til du hører avslåingstonen og lyset over Sonos-logoen slås av.
 3. Vent i 10 sekunder.
 4. Trykk på knappen på baksiden av Roam for å slå den på igjen.

Tvungen omstart

Hvis Roam synes å være fryst eller ikke reagerer, kan du utføre en Tvungen omstart ved å holde inne knappen på baksiden av Roam inne i 15 sekunder, eller til lyset over Sonos-logoen slås på igjen.


Status-LED-lampen lyser jevnt hvitt hvis produktet allerede har blitt konfigurert.

Status-LED-lampen blinker grønt hvis den er ny eller har blitt tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.