Sett en sovetimer på Sonos

Denne artikkelen viser deg hvordan du konfigurerer en sovetimer på Sonos slik at musikken automatisk slår seg av etter en angitt tidsperiode. Følg instruksjonene nedenfor for å konfigurere en sovetimer for din Sonos.

Sonos-appen for iOS eller Android

  1. Fra Nå spiller-skjermen, velg ikonet nederst til høyre.
  2. Velg Sovetimer.
  3. Velg en varighet for sovetimeren fra listen.

Den gjenværende varigheten for sovetimeren vises ved siden av alternativet Sovetimer.

Sonos-apper for macOS eller Windows

  1. Klikk på Sovetimer fra bunnen av Velg en musikkilde-panelet på høyre side av Sonos-appen.
  2. Velg ønsket tidsramme.

Den gjenværende varigheten for innsovningstimeren vises ved siden av alternativet Innsovningstimer.

Sonos S1 Controller-app for iOS eller Android

  1. Fra skjermen Spiller nå, velg -ikonet i iOS eller -ikonet i Android for å åpne menyen Info og alternativer.
  2. Velg Sovetimer.
  3. Velg en varighet for sovetimeren, og velg deretter Ferdig.

Den gjenværende varigheten for innsovningstimeren vises ved siden av alternativet Innsovningstimer.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.