Funksjoner som støttes i Sonos-appen for datamaskiner

Sonos-appen for macOS og Windows støtter ikke alle funksjonene som er tilgjengelige i Sonos-appen for iOS og Android. Tabellen nedenfor sammenligner funksjonene som er tilgjengelige i Sonos-appen for macOS og Windows, med de som er tilgjengelige i Sonos-appen for iOS og Android:

Funksjoner

Sonos-app for iOS og Android

Sonos-app for macOS og Windows

Avspilling

Bla gjennom og spille av musikk

Gruppering av rom

Justere volum og avspillingskontroller (pause, hopp til neste, fortsett)

Musikktjenester og musikkbibliotek

Legg til en ny musikktjeneste

Administrere musikktjenester (endre passord, godkjenne på nytt, fjerne fra anlegget)

Legg til et nytt delt musikkbibliotek eller oppdater indeks for musikkbibliotek

Systemadministrasjon

Konfigurere et nytt Sonos-anlegg

Konfigurere et nytt Sonos-anlegg

Legg til et nytt Sonos-produkt i anlegget

Opprett et stereopar

Gi nytt navn til et rom

Oppdatere Sonos-system fra S1 til S2

Endre innstillingene for det trådløse nettverket

Overfør eierskapet av systemet til en annen konto

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.