Slik bruker du en NAS-stasjon med Sonos

En enhet for nettverkslagring (NAS-stasjon) er en frittstående harddisk som er koblet til nettverket ditt. En NAS-stasjon holder seg på nettet uten en datamaskin, slik at sangene i musikkbiblioteket ditt er tilgjengelige for Sonos-systemet uten at du er avhengig av at en datamaskin er slått på hele tiden.

Vi anbefaler på det sterkeste at du konfigurerer NAS-enheten din til å bruke fildelingsprotokollen SMBv2 eller SMBv3 for å dele biblioteket ditt med Sonos S2-systemet. Se håndboken for NAS-enheten for informasjon om hvordan du sjekker eller endrer SMB-innstillingene.

Før du begynner

Du vil trenge nettverksbanen for musikkmappen på NAS-stasjonen din. Banen kan bruke NAS-stasjonens vertsnavn eller IP-adressen. Hvis du ikke er sikker på hva banen til NAS-stasjonen er, se brukerhåndboken for NAS-stasjonen eller støttedokumentasjon.

Noen vanlige eksempler er:

 • Med IP-adresse:\\<IP-addresse>\Musikk
 • WD MyCloud:\\WDMYCLOUD\Public
 • Apple Time Capsule:\\<TimeCapsuleName>\Data

Hvis du har stilt inn et brukernavn og passord for den delte musikkmappen, må du skrive inn disse under konfigureringen.

Legg NAS-stasjonen din til Sonos


iOS eller Android

 1. Åpne Sonos-appen for iOS eller Android.
 2. Gå til fanen  Innstillinger, trykk på System > Musikkbibliotek > Oppsett av musikkbibliotek og trykk på + (pluss).
 3. Skriv inn banen til NAS-stasjonen samt brukernavn og passord (om nødvendig). Hvis du ikke har angitt et brukernavn og passord, kan du la disse feltene være tomme.
 4. Trykk på Neste.


macOS eller Windows

 1. Åpne Sonos-appen for macOS eller Windows.
 2. Fra menyen Administrer, klikk Innstillinger for musikkbibliotek.
 3. Klikk på + (pluss) på macOS, eller Legg til hvis du bruker Windows.
 4. Velg En nettverksenhet (f.eks. en NAS-stasjon).
 5. Skriv inn banen til NAS-stasjonen og klikk på Neste.
 6. Skriv inn brukernavn og passord for mappen på NAS-stasjonen (om nødvendig). Hvis du ikke har angitt et brukernavn og passord, kan du la disse feltene være tomme.
 7. Klikk neste.

NAS-deling med Sonos S1

Hvis du bruker NAS med et Sonos S1-anlegg, må NAS støtte fildelingsprotokollen SMBv1/CIFS. Det finnes kjente sikkerhetsrisikoer ved å bruke SMBv1 for fildeling. Hvis du velger å bruke SMBv1 på grunn av utrangerte produkter, vær oppmerksom på at godkjennelses- og krypteringsbeskyttelsen som tilbys av SMBv2, og særlig SMBv3 ikke er tilgjengelig for nettverket ditt. Merk deg at bruk av SMBv1 kan gjøre at data på din NAS blir sårbar for uautorisert tilgang.

Vi anbefaler å oppdatere Sonos S2 for å bruke senere versjoner av SMB når du kobler NAS til Sonos.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.