Bruke flere kontoer for samme musikktjeneste

Du kan legge til og skifte mellom flere kontoer for samme musikktjeneste ved å følge trinnene nedenfor. Hvis du vil legge til flere kontoer, må du oppgi et navn for hver konto. Pass på at hver konto har et unikt navn for å gjøre det enkelt å identifisere dem.


Legg til flere kontoer

Hvis du vil legge til flere musikktjenester, kan du følge prosedyren som er beskrevet i artikkelen Legge til en musikktjeneste til Sonos.

Hvis en eller flere kontoer allerede har blitt lagt til for en musikktjeneste, vil hvert kontonavn vises under beskrivelsen av tjenesten i skjermbildet Legg til musikktjenester.


Bytt mellom kontoer

iOS eller Android:  1. Gå til  Bla gjennom og velg musikktjenesten med flere kontoer.
  2. Trykk på kontonavnet øverst for å vise en liste over kontoer som er lagt til.
  3. Trykk på kontoen du vil bruke.


macOS eller Windows:


  1. Fra panelet Velg en musikkilde trykker du på trekanten til høyre for tjenestenavnet for å vise en liste over kontoer som er lagt til.
  2. Klikk på kontoen du vil bruke.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.