Kontrollera systeminformationen i Om mitt system

I den här artikeln beskrivs vilken typ av information du hittar i avsnittet Om mitt system i Sonos-appen. Här hittar du information som version på Sonos programvara och operativsystem, Sonos-ID, dina Sonos-produkters modellnamn med mera.


iOS eller Android

  1. Öppna Sonos-appen för iOS eller Android.
  2. Öppna fliken  Inställningar och tryck på System.
  3. Tryck på Om mitt system.


macOS

  1. Öppna Sonos-appen för macOS.
  2. Klicka på Sonos > Om mitt Sonos-system.


Windows

  1. Öppna Sonos-appen för Windows.
  2. Klicka på Hjälp > Om mitt Sonos-system.


I tabellen nedan visas vilka uppgifter som är tillgängliga i avsnittet Om mitt system.

Namn

Beskrivning

Information om Sonos-appen

Version

Sonos-appens programversion.

Sonos operativsystem

Sonos-appens operativsystemversion. Du hittar ytterligare information på sidan Översikt om Sonos S2.

Build

Buildnumret för din version av Sonos-appen.

Sonos-id

Ditt unika id-nummer på Sonos. Detta behövs vanligtvis när du deltar i Sonos betaprogram.

Ansluten produkt

IP-adressen för den Sonos-produkt som appen använder för att ansluta till resten av systemet.

Information om Sonos-systemet

<Product model>: <Room name>

Modellnamn och rumsnamn.

Serienummer

Produktens serienummer. Observera att de första sex teckenparen är MAC-adressen för det trådlösa gränssnittet.

Sonos operativsystem

Sonos-appens operativsystemversion. Du hittar ytterligare information på sidan Översikt om Sonos S2.

Version

Programversionen.

IP-adress

IP-adressen för det lokala nätverket.

WM

Det trådlösa läge som produkten använder. Du hittar mer information i vår artikel om trådlösa lägen.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.