Styr Sonos från låsskärmen på en Android-enhet

Sonos ger dig möjlighet att styra ditt system från låsskärmen på en Android-enhet. Den här artikeln beskriver hur du aktiverar styrning från låsskärmen i Android-enhetens inställningar.


Aktivera styrning från låsskärmen på en Android-enhet

  1. Öppna fliken Inställningar och tryck på App-inställningar.
  2. Aktivera Visa aviseringar och Visa kontroller på låsskärmen.


Volymknapparna på Android-enheten kan också användas för att styra volymen på Sonos från låsskärmen. Läs mer om hur du aktiverar funktionen i vår artikel om Volymkontroll på maskinvara.

Ytterligare information

  • Det senaste rummet du valde i Sonos-appen kommer att visas på låsskärmen. För att byta rum, välj ett annat rum i Sonos-appen och börja spela upp ljud. Om inget ljud spelas upp i det valda rummet kommer kontrollerna på låsskärmen inte att visas.


  • Om Android-enheten kopplas bort från det trådlösa nätverket eller Sonos-appen tvångsavslutas kan det hända att du behöver öppna Sonos-appen igen för att kontrollerna ska visas på låsskärmen.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.