Gruppera och avgruppera rum

Du kan gruppera två eller flera produkter så att de spelar samma innehåll samtidigt. Den här artikeln beskriver hur du grupperar och avgrupperar rum samt hur du justerar volymen på enskilda produkter i en grupp.


Gruppera rumiOS eller Android

 1. Öppna fliken  System och tryck på  Gruppera bredvid det valda rummet.
 2. Tryck på markeringen bredvid de rum du vill lägga till i gruppen och tryck sedan på Klar. Du kan också trycka på Överallt om du vill gruppera alla dina rum.


macOS eller Windows

 1. Öppna panelen Rum på vänster sida i appen och klicka på gruppknappen bredvid det valda rummet.
 2. Välj de rum du vill lägga till i gruppen och klicka sedan på Klar. Du kan även klicka på Välj alla – feststämning för att gruppera alla dina rum.


Använd de fysiska knapparna på produkterna

Tryck och håll nere spela upp/pausa-knappen för att gruppera det här rummet med det rum (eller den rumsgrupp) där ljudet spelas upp just nu.


Avgruppera rumiOS eller Android

 1. Öppna fliken  System och tryck på  Gruppera bredvid den grupp som du vill ändra.
 2. Tryck på markeringen bredvid de rum som ska tas bort från gruppen och tryck sedan på Klar.


macOS eller Windows

 1. Öppna panelen Rum på vänster sida i appen och klicka på gruppknappen bredvid den grupp som du vill ändra.
 2. Klicka på de rum som du vill ta bort från gruppen och klicka sedan på Klar.


Använd de fysiska knapparna på produkterna

Tryck och håll nere spela upp/pausa-knappen för att ta bort ett rum från den grupp det tillhör för närvarande.Justera volymen i grupperade rum

När två eller fler rum har grupperats kommer volymreglaget i appen att justera volymen i alla rum som ingår i gruppen. Du kan justera volymen i enskilda rum i en grupp med de fysiska volymknapparna på produkterna eller via Sonos-appen enligt anvisningarna nedan.


iOS eller Android

 1. Tryck på volymreglaget längst ner på skärmen Spelar nu för att visa volymnivån i varje rum.
 2. Använd reglaget för att justera volymen i det aktuella rummet.


I Sonos S2-appen kan du också justera volymen i dina grupperade rum direkt från menyn  Gruppera.


macOS eller Windows

 1. Klicka på volymreglaget högst upp till vänster i appen för att visa volymnivån i varje rum.
 2. Använd reglaget för att justera volymen i det aktuella rummet.Spara grupper

Du kan spara en grupp med rum som du ofta grupperar och skapa en genväg i menyn för Grupper. Det går bara att spara grupper i Sonos S2-appen för iOS eller Android. Öppna fliken  Inställningar och tryck på System > Grupper för att hantera dina sparade grupper. Följ anvisningarna nedan för att skapa, redigera, radera eller spela upp till en sparad grupp.Skapa en grupp

 1. Tryck på Skapa grupp.
 2. Tryck på de rum som du vill inkludera i din sparade grupp.
 3. Ge gruppen ett namn och tryck på Spara.

För att snabbt skapa en sparad grupp trycker du på gruppknappen i valfritt rum på fliken  System och sedan på + plusikonen.


Redigera en grupp

 1. Tryck på en av dina sparade grupper.
 2. Tryck på rummen under Inkludera för att ta bort dem från gruppen.
 3. Tryck på rummen under Tillgängliga för att lägga till dem i gruppen.
 4. Tryck på Gruppnamn för att ändra gruppens namn.
 5. Tryck på Spara för att spara ändringarna när du är klar.


Ta bort en grupp

 1. Tryck på en av dina sparade grupper.
 2. Tryck på Ta bort grupp.
 3. Tryck på Bekräfta.


Använd en sparad grupp

 1. Öppna fliken  System och tryck på gruppknappen för valfritt rum.
 2. Tryck på gruppens namn.
 3. Tryck på Klar.


Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.