Gruppera och avgruppera rum

Du kan gruppera två eller flera produkter så att de spelar samma innehåll samtidigt. Den här artikeln beskriver hur du grupperar och avgrupperar rum samt hur du justerar volymen på enskilda produkter i en grupp.

Använd knappar eller touchkontroller

Tryck på spela upp/pausa-knappen på valfri Sonosprodukt och håll den intryckt för att gruppera produkten med det rum (eller den rumsgrupp) där ljudet spelas upp just nu. Tryck och håll inne samma knapp för att ta bort en produkt från en grupp.

Så här använder du Sonosappen

Gruppera och avgruppera rum

Du kan välja vilka rum som ska vara grupperade i grupperingsmenyn i appen.

  • iOS eller Android: Välj ikonen Gruppering i Spelar nu-fältet längst ner på skärmen.
  • Webbappen: Välj ikonen Gruppering bredvid något av rummen i listan till höger i fönstret.

Markera eller avmarkera rum i grupperingsmenyn för att lägga till eller ta bort dem från gruppen. Du kan även välja någon av dina sparade grupper som visas högst upp i listan. Välj Tillämpa för att spara dina ändringar.

Justera volymen i grupperade rum

När två eller fler rum har grupperats kan du använda Sonosappen för att justera volymen för hela gruppen eller enskilda rum i gruppen.

Välj eller justera volymreglaget i Sonosappen för att visa volymkontrollerna för alla rum i gruppen.

  • I iOS och Android finns volymreglaget i fältet Spelar nu längst ner på skärmen.
  • I webbappen finns volymreglaget längst ner till höger i fönstret.

Du kan också justera volymen för enskilda rum i menyn Gruppering innan du tillämpar dina ändringar.

Med Sonos S1 Controller-appen

I S1-system kan du gruppera rum och justera gruppvolymen med S1 Controller-appen för iOS, Android, macOS eller Windows.

Gruppera och avgruppera rum

  • iOS eller Android: Öppna fliken Rum och tryck på knappen Gruppera. Markera eller avmarkera rum för att lägga till eller ta bort dem från gruppen.
  • macOS eller Windows: Öppna panelen Rum till vänster i appen och klicka på knappen Gruppera bredvid det valda rummet. Markera eller avmarkera rum för att lägga till eller ta bort dem från gruppen.

Justera volymen i grupperade rum

Välj eller justera volymreglaget i Sonos S1 Controller-appen för att visa volymkontrollerna för alla rum i gruppen.

  • I iOS och Android finns volymreglaget på skärmen Spelar nu.
  • I macOS och Windows finns volymreglaget högst upp till vänster i appen.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.