HDMI ARC-fel vid installation av en hemmabioprodukt från Sonos

Den här artikeln beskriver vilka åtgärder du kan vidta om du får ett felmeddelande som gäller HDMI ARC när du installerar en hemmabioprodukt från Sonos.

Efter varje åtgärd nedan, prova att fortsätta med installationen för att se om felet har åtgärdats.


Kontrollera att HDMI-kabeln är ordentligt isatt

Koppla ur HDMI-kabeln från tv:n och hemmabioprodukten och anslut den sedan igen. Kontrollera att båda ändarna av HDMI-kabeln är ordentligt isatta.


Kontrollera att kabeln är ansluten till en HDMI ARC-port

De flesta tv-apparater har flera HDMI-portar men bara en HDMI ARC-port. Kontrollera att kabeln är ansluten till en HDMI-port som är märkt ARC. Se tv:ns bruksanvisning om du är osäker på var HDMI ARC-porten sitter.


Använd en annan HDMI-kabel

Om det är fel på själva kabeln kan det orsaka ett fel under installationen. Använd en annan HDMI-kabel för att ansluta hemmabioprodukten från Sonos till tv:n.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.