HDMI-fel i Sonos-appen

Den här artikeln beskriver vad du kan göra om något av följande felmeddelanden visas i Sonos-appen:

  • Det finns en enhet som orsakar störningar i HDMI-anslutningen
  • CEC-sändning blockerad. En enhet som är ansluten till tv:n orsakar problem.

De här felmeddelandena visas när en hemmabioprodukt från Sonos inte lyckas skicka kommandon via sin HDMI ARC-anslutning. Orsaken är vanligtvis störningar från en annan enhet som är ansluten till tv:n via HDMI, exempelvis en ljudmottagare, kabel-tv-box eller spelkonsol.

Följ anvisningarna nedan för att åtgärda de här felen.


1

Kontrollera att CEC-inställningarna är aktiverade på tv:n

Öppna tv:ns inställningar och kontrollera att alla CEC-relaterade inställningar är aktiverade. Om CEC-inställningarna är inaktiverade kommer hemmabioprodukten inte att kunna skicka kommandon till tv:n. Kontakta tv-tillverkaren för anvisningar om hur du aktiverar CEC-funktioner.

Om ett felmeddelande fortfarande visas efter att CEC-inställningarna har aktiverats, gå vidare till nästa steg för att identifiera vilken HDMI-ansluten enhet som kan orsaka det.


2

Identifiera vilken HDMI-ansluten enhet som orsakar problemet

Börja med att koppla från alla HDMI-enheter som är anslutna till samma tv som Sonos. Spela upp lite tv-ljud på Sonos medan övriga HDMI-enheter är frånkopplade. Anslut en HDMI-enhet i taget till tv:n och kontrollera om felmeddelandet dyker upp i Sonos-appen igen. Gå vidare till nästa steg när du har identifierat vilken enhet som orsakar problemet.


3

Inaktivera CEC på HDMI-enheten

För att förhindra att enheten orsakar störningar på Sonos rekommenderar vi att du inaktiverar alla CEC-funktioner på själva enheten. De alternativen finns normalt i enhetens inställningar. Kontakta tillverkaren av enheten för anvisningar om hur du inaktiverar CEC-funktioner.

Om du inte kan inaktivera CEC på enheten rekommenderar vi att du använder en HDMI-kabel eller -adapter som tar bort CEC-funktionerna.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.