Inget ljud från en enhet som är ansluten till Sonos linjeingång

I den här artikeln beskrivs vad du kan göra om du inte hör något ljud från en enhet som är ansluten till linjeingången på en Sonos-produkt.


1. Kontrollera kabelanslutningen till linjeingången

Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt isatt både i ljudenheten och i linjeingången på Sonos-produkten. Om kabeln redan är ansluten, koppla ur den från både enheten och Sonos-produkten och anslut den sedan igen.

Du kan använda Sonos-appen för att kontrollera om produkten känner av att en kabel är ansluten till linjeingången. Öppna Sonos-appen för iOS eller Android, tryck på fliken Inställningar och välj System. Tryck på namnet på det rum där linjeingångsanslutningen finns och bläddra ner till avsnittet om linjeingång. Det kommer att stå Ansluten eller Frånkopplad under rubriken Linjeingång.Om appen visar Frånkopplad trots att en kabel är ansluten, prova att byta till en annan kabel. Om appen fortfarande inte visar att linjeingången är ansluten, kontakta Sonos support.


2. Välj Linjeingång som ljudkälla i Sonos-appen

Som standard spelar inte Sonos-produkter upp ljud som kommer via linjeingången automatiskt. För att lyssna på ljud från linjeingången behöver du först välja Linjeingång som ljudkälla i Sonos-appen:

  1. Öppna Sonos-appen för iOS eller Android.
  2. Välj fliken Rum och tryck på det rum eller den grupp där du vill att ljudet från linjeingången ska spelas upp.
  3. Öppna fliken Bläddra och tryck på Linjeingång.
  4. Tryck på källenheten för att starta uppspelningen.Så snart Sonos-appen visar att ljud från linjeingången spelas upp kommer din Sonos-produkt att spela upp vilket ljud som helst som kommer via den valda linjeingången. Du kan ställa in Sonos så att ljudet från linjeingången spelas upp automatiskt genom att aktivera Autouppspelning i inställningarna för linjeingången.


3. Kontrollera volymnivåerna

Kontrollera att volymnivån är tillräckligt hög för att höras både på ljudenheten och på Sonos-produkten.

Om volymen är inställd på en hög nivå men ljudet fortfarande är för lågt kan du ändra källnivån för linjeingången i inställningarna för linjeingången på din Sonos-produkt.

Vinylspelare och förförstärkare

Vissa vinylspelare har inbyggda förförstärkare och kan anslutas direkt till linjeingången på en Sonos-produkt. Om vinylspelaren inte är utrustad med en inbyggd förförstärkare behöver du först ansluta den till en förförstärkare och sedan ansluta förförstärkaren till Sonos. Utan förförstärkare kan vinylspelarens ljud låta väldigt svagt när det spelas upp via dina Sonos-produkter.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.