Inget ljud från Amp och en blinkande orange och vit lampa

Om förstärkaren i en Sonos Amp eller Connect:Amp överbelastas eller överhettas kommer den att försättas i ett felläge för att förebygga skador. I felläget stänger Amp av ljudet och statuslampan blinkar med ett orangefärgat och vitt sken.


Orsaker

Det finns flera orsaker till att ett förstärkarfel kan uppstå:

 • Högtalarkablarna är inte ordentligt isatta eller vidrör varandra.
 • Högtalarkablarna är skadade.
 • Amp är överhettad på grund av otillräckligt luftflöde. Det kan inträffa om andra enheter står staplade på Amp eller om Amp är placerad i ett slutet utrymme.
 • Belastningen på förstärkaren är för hög. Kontrollera att högtalarnas impedans är på mellan 4 och 8 ohm. Om dina högtalare är på 4 ohm kan du ansluta två högtalare till Amp. Om dina högtalare är på 8 ohm kan du parallellkoppla två par högtalare.
 • Det finns ett fel i själva högtalarna.


Hitta orsaken till ett förstärkarfel

Följande steg hjälper dig att identifiera orsaken till ett återkommande förstärkarfel. Du kommer först att ta reda på om Amp eller Connect:Amp försätts i felläget utan att några högtalare är anslutna, och sedan ansluta en högtalare i taget för att se om en enskild högtalare (eller högtalarkabel) orsakar problemet.


1

Testa Amp utan att några högtalare är anslutna

 1. Koppla ur Amp från strömkällan och koppla sedan bort båda högtalarna från terminalerna på baksidan.
 2. Anslut Amp till eluttaget igen och vänta tills statuslampan lyser med ett fast vitt sken.
 3. Kontrollera att du har kopplat bort alla högtalare från Amp och använd sedan Sonos-appen för att höja Amps volym till 100 procent.
 4. Börja spela upp lite musik på Amp. Du kommer inte att höra något ljud medan testet pågår. Titta om statuslampan fortsätter att lysa med ett fast vitt sken eller om den börjar blinka med ett orangefärgat och vitt sken.


Om statuslampan börjar blinka med ett orangefärgat och vitt sken under det här testet kan det vara ett problem med den inbyggda förstärkaren i Amp. Kontakta Sonos kundtjänst för vidare hjälp.

Om statuslampan fortsätter att lysa med ett fast vitt sken under det här testet så fungerar den inbyggda förstärkaren som den ska. Du kan gå vidare till att testa en högtalare i taget genom att följa anvisningarna nedan.2

Testa Amp med en högtalare i taget

 1. Koppla ur strömsladden till Amp. Om några högtalare fortfarande är anslutna till Amp kopplar du bort dem från terminalerna på baksidan.
 2. Återanslut en av högtalarna till Amp.
 3. Koppla in Amps strömsladd igen och vänta tills statuslampan lyser med ett fast vitt sken.
 4. Spela upp lite musik på Amp från Sonos-appen.


Om musiken spelas upp som den ska fungerar både den anslutna högtalaren och dess högtalarkabel korrekt.

Upprepa det här testet med alla högtalare som du använder med Amp. Om en enskild högtalare orsakar ett fel kan det bero på ett fel i själva högtalaren eller i högtalarkabeln som den använder.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.