Starta om Sonos-produkter

I den här artikeln beskrivs hur du startar om dina Sonos-produkter.


Alla produkter (utom Move, Roam och Roam SL)

 1. Ta ur strömsladden.
 2. Vänta i tio sekunder.
 3. Anslut strömsladden igen och vänta i en minut medan produkten startas.

Sonos Move och Move 2

 1. Lyft bort Movehögtalaren från strömbasen.
 2. Håll strömknappen intryckt i minst fem sekunder eller tills statuslampan slocknar.
 3. Vänta i tio sekunder.
 4. Tryck på strömknappen eller sätt tillbaka Movehögtalaren på strömbasen.

Sonos Roam och Roam SL

Normal omstart

 1. Koppla ur Roam från eventuella laddningskablar och flytta bort den från trådlösa laddare.
 2. Håll knappen på baksidan av Roam intryckt i minst fem sekunder tills avstängningssignalen hörs och lampan ovanför Sonos-logotypen släcks.
 3. Vänta i tio sekunder.
 4. Tryck på knappen på baksidan av Roam för att sätta på den igen.

Framtvingad omstart

Om Roam verkar ha hängt sig eller frusit kan du utföra en framtvingad omstart genom att hålla knappen på baksidan av Roam intryckt i 15 sekunder eller tills lampan ovanför Sonoslogotypen tänds igen.


Statuslampan lyser med ett fast vitt sken om produkten redan har installerats.

Statuslampan blinkar grönt om produkten är helt ny eller har återställts till fabriksinställningarna.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.