Starta om Sonos-produkter

I den här artikeln beskrivs hur du startar om dina Sonos-produkter.


Alla högtalare och komponenter (utom Move- och Roam-produkter)

 1. Ta ur strömsladden.
 2. Vänta i tio sekunder.
 3. Anslut strömsladden igen och vänta i en minut medan produkten startas.

Sonos Move och Move 2

 1. Lyft bort Movehögtalaren från strömbasen.
 2. Håll strömknappen intryckt i minst fem sekunder eller tills statuslampan slocknar.
 3. Vänta i tio sekunder.
 4. Tryck på strömknappen eller sätt tillbaka Movehögtalaren på strömbasen.

Sonos Roam, Roam SL och Roam 2

Standardomstart

 1. Koppla bort Roam från laddningskablar och ta bort den från trådlösa laddare.
 2. Håll inne strömknappen på baksidan av din Roam-produkt i minst fem sekunder tills du hör avstängningstonen och lampan ovanför Sonos-logotypen slocknar.
 3. Vänta 10 sekunder.
 4. Tryck på strömknappen på baksidan av Roam för att slå på den igen.

Framtvingad omstart

Om Roam verkar ha hängt sig eller frusit kan du utföra en framtvingad omstart genom att hålla knappen på baksidan av Roam intryckt i 15 sekunder eller tills lampan ovanför Sonoslogotypen tänds igen.Sonos Ace

 1. Koppla bort Sonos Ace från eventuella USB-C-kabelanslutningar.
 2. På vänstra öronkåpan, tryck och håll inne ström-/Bluetooth-knappen i cirka 3 sekunder. Sonos Ace spelar upp en avstängningston och statuslampan slocknar.
 3. Vänta 10 sekunder.
 4. Tryck och håll inne ström-/Bluetooth-knappen i cirka 3 sekunder för att slå på Sonos Ace igen.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.