Dela Bluetoothljud med Sonossystemet

Vissa Sonosprodukter kan förbli anslutna till Wi-Fi-nätverket även i Bluetoothläget. Det betyder att de kan dela sitt Bluetoothljud med andra Sonosprodukter om du grupperar dem.

Följande Sonosprodukter kan dela Bluetoothljud:

 • Era 100
 • Era 300
 • Move 2
 • Roam
 • Roam 2
 • Roam SL

Utför följande steg för att gruppera en Sonosprodukt med resten av Sonossystemet när den befinner sig i Bluetoothläget.


iOS eller Android

 1. Öppna Systemvy genom att välja ditt systems namn i övre vänstra hörnet av skärmen.
 2. Välj Gruppering-ikonen bredvid Sonos-produkten som spelar Bluetooth-ljud.
 3. Välj de rum du vill lägga till i gruppen, sedan väljer du Tillämpa.

Webbapp

 1. I Sonos webbapp, välj Gruppering-ikonen bredvid Sonos-produkten som spelar Bluetooth-ljud på höger sida av fönstret.
 2. Välj de rum du vill lägga till i gruppen, sedan stänger du Grupperingsmenyn.

Ytterligare information

 • Sonosprodukten måste vara installerad och ansluten till Sonossystemet via Wi-Fi innan den kan grupperas medan den befinner sig i Bluetoothläget.
 • Den Sonosprodukt som har Bluetoothkapacitet måste tillhöra samma grupp som övriga Sonosprodukter för att kunna dela sitt Bluetoothljud.
 • Roam kan inte flytta Bluetoothljudet till eller från andra Sonosprodukter.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.