Blanda, upprepa och skapa övergång mellan låtar

I den här artikeln förklaras hur funktionerna blanda, upprepa och crossfade i Sonosappen fungerar.

Blanda och upprepa

Funktionen Blanda spelar upp låtarna i kön i slumpmässig ordning. Funktionen Upprepa har två lägen: Tryck en gång för att få Sonosprodukten att upprepa hela kön eller tryck två gånger för att upprepa den aktuella låten om och om igen.

  • Sonosappen för iOS eller Android: Öppna skärmen Spelar nu och välj köikonen för att visa kön. Du hittar knapparna för både Bläddra och Upprepa högst upp på skärmen.
  • Sonos webbapp: Knapparna för Blanda och Upprepa finns bland uppspelningskontrollerna längst ner i fönstret.
  • Sonos S1 Controller för macOS eller Windows: Knapparna för Blanda och Upprepa finns högst upp på skärmen bland Spelar nu-kontrollerna.

Crossfade

Funktionen Crossfade skapar en mjuk övergång mellan låtarna i kön. Observera att det inte går att slå av och på crossfade via Sonos webbapp.

  • Sonosappen för iOS eller Android: Öppna skärmen Spelar nu, följt av menyn Mer och slå av eller på Crossfadereglaget.
  • Sonos S1 Controller för macOS eller Windows: Crossfadeknappen finns högst upp på skärmen bland Spelar nu-kontrollerna.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.