Aktivera eller inaktivera signaltonen för uppvakningsordet för en rösttjänst

När en rösttjänst läggs till i din röstaktiverade Sonos-produkt kan tjänsten spela en signal när du säger väckningsordet för att meddela att din Sonos-produkt lyssnar. Denna signal kan aktiveras eller inaktiveras i Sonos-appen under inställningarna för rösttjänsten.

Du kan växla signalen för väckningsordet av eller på för Amazon Alexa eller Google Assistent. Sonos Voice Control använder inte någon signal för väckningsord.


Sonos-appen för iOS eller Android

  1. Gå till Inställningar menyn.
  2. Välj Hantera knappen bredvid Mitt System.
  3. Välj Voice Assistants.
  4. Välj din rösttjänst från listan och välj sedan namnet på rummet du vill ändra.
  5. Aktivera Wake Word Chime på eller av.

Sonos S1 Controller för iOS eller Android

  1. Från Inställningar fliken, välj Tjänster & Röst.
  2. Under Voice, välj namnet på din rösttjänst i listan.
  3. Under Sonos Produkter, välj namnet på rummet du vill ändra.
  4. Växla Wake Word Chime på eller av.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.