Stänga av Sonos

Sonos produkter är utformade för att förbli påslagna och använda så lite elektricitet som möjligt när de inte spelar musik. Mer information om Sonos energiförbrukning finns i den här artikeln: Sonos strömförbrukning i viloläge.


Icke bärbara Sonos-produkter

För att stänga av Sonos-produkter som inte är bärbara, koppla ur strömkabeln.


Sonos Move

Tryck på strömknappen på baksidan av Move och håll den intryckt i minst fem sekunder. En signal hörs och statuslampan på högtalarens ovansida släcks.


Sonos Roam

Tryck på knappen på baksidan av Roam och håll den intryckt i minst fem sekunder. En signal hörs och statuslampan på framsidan av högtalaren släcks.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.