Förstå avsnittet med nätverksinformation i Sonosappen

I Sonosappen hittar du detaljerad nätverksinformation för alla produkter som är anslutna till routerns Wi-Fi-nätverk. Observera att ingen information visas för Sonosprodukter i en trådbunden installation, produkter som används som surroundhögtalare eller subwoofers i ett hemmabiosystem, eller en Sonos Move som befinner sig i Bluetoothläget.

  1. Gå till menyn Inställningar och välj namnet på ett av dina rum.
  2. Välj namnet på en av produkterna i det rummet.
  3. Under avsnittet Status, välj Nätverk för att se nätverksdetaljerna för den produkten.

Högst upp på skärmen med nätverksinformation visas namnet på det Wi-Fi-nätverk som produkten är ansluten till samt information om signalstyrkan som är antingen utmärkt, god eller svag.

Appen visar även följande information om produktens nätverksanslutning:

Namn

Beskrivning

SSID-namn

Namnet på Wi-Fi-nätverket som produkten är ansluten till.

Frekvens

Den Wi-Fi-frekvens som routern använder för närvarande. Frekvensen inleds med ”24” om produkten är ansluten till ett 2,4 GHz-nätverk och med ”5” om den är ansluten till ett 5 GHz-nätverk.

Kanal

Den trådlösa kanal som routern använder för tillfället.

BSSID

Förkortning för Basic Service Set Identifier. Detta är MAC-adressen för den anslutna routern eller åtkomstpunkten.

SNR

Förhållandet mellan signalstyrka och brus. Detta är ett mått på signalstyrkans kvalitet mellan produkten och routern och mäts i decibel. Ett högre värde betyder en starkare signal. En allmän riktlinje är att ett SNR-värde på 45 dB och högre anses utmärkt, medan ett SNR-värde på 25 dB och under anses svagt.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.