Uppdatera ditt musikbibliotek på Sonos

Varje gång du gör ändringar i ditt musikbibliotek, exempelvis laddar ner eller tar bort musik, skapar nya spellistor eller byter albumgrafik eller metadata, måste du uppdatera musikbibliotekets index i Sonos innan ändringarna syns i Sonos-appen. Läs vår artikel om att lägga till ett musikbibliotek om du inte redan har lagt till ditt musikbibliotek i Sonos.


Uppdatera ditt musikbibliotek

iOS eller Android

 1. Öppna Sonos-appen för iOS eller Android.
 2. Öppna fliken  Inställningar och tryck på System > Musikbibliotek > Uppdatera musikindex nu.
 3. Tryck på Sök nu.


macOS eller Windows

 1. Öppna Sonos-appen för macOS eller Windows.
 2. På menyn Hantera, klicka på Uppdatera musikbiblioteket nu.
 3. Klicka på Ja för att bekräfta.


Det kan ta flera minuter att uppdatera ditt musikindex beroende på bibliotekets storlek.


Schemalägg automatiska uppdateringar av musikbiblioteket.

Om du ofta gör ändringar i ditt musikbibliotek kan du välja att schemalägga automatiska indexuppdateringar. När den här inställningen har gjorts kommer Sonos att söka igenom ditt bibliotek en gång om dagen vid en viss tid för att kontrollera om det finns några ändringar.


iOS eller Android

 1. Öppna Sonos-appen för iOS eller Android.
 2. Öppna fliken  Inställningar och tryck på System > Musikbibliotek > Schemalägg uppdateringar av musikindex.
 3. Tryck på Uppdateringstid för musikindex och välj den tid då du vill att uppdateringen ska göras.


macOS eller Windows

 1. Öppna Sonos-appen för macOS eller Windows.
 2. På menyn Hantera, klicka på Inställningar för musikbibliotek.
 3. Klicka på fliken Avancerat och markera rutan Uppdatera innehåll varje dag kl..
 4. Välj vilken tid du vill att uppdateringen ska genomföras.


Observera att den dator eller NAS-enhet där biblioteket är lagrat måste vara påslagen vid den angivna tiden för att indexuppdateringen ska kunna genomföras.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.