Använd en NAS-enhet med Sonos

En nätverksansluten lagringsenhet (NAS) är en fristående hårddisk som är ansluten till nätverket. En NAS-enhet behöver ingen dator för att förbli ansluten till internet, vilket betyder att du inte behöver ha en dator påslagen för att Sonos-systemet ska ha tillgång till låtarna i ditt musikbibliotek.

Vi rekommenderar starkt att du konfigurerar din NAS-enhet så att den använder fildelningsprotokollet SMBv2 eller SMBv3 för att dela ditt bibliotek med Sonos S2-systemet. Se NAS-enhetens bruksanvisning för information om hur du kontrollerar eller ändrar SMB-inställningarna.

Innan du börjar

Du behöver känna till sökvägen för musikmappen på NAS-enheten. Sökvägen använder antingen NAS-enhetens värdnamn eller dess IP-adress. Om du är osäker på vilken sökväg NAS-enheten har, se enhetens bruksanvisning eller stödjande dokumentation.

Exempel på några vanliga sökvägar:

 • Efter IP-adress: \\<IP Address>\Musik
 • WD MyCloud: \\WDMYCLOUD\Public
 • Apple Time Capsule: \\<TimeCapsuleName>\Data

Om du har skapat ett användarnamn och lösenord för den delade musikmappen måste du ange dessa under installationen.

Lägg till en NAS-enhet i Sonos


iOS eller Android

 1. Öppna Sonos-appen för iOS eller Android.
 2. Öppna fliken  Inställningar och tryck på System > Musikbibliotek > Inställningar för musikbibliotek följt av + (plus).
 3. Ange sökvägen för NAS-enheten samt användarnamn och lösenord (om tillämpligt). Om du inte har angett något användarnamn eller lösenord kan du lämna de här fälten tomma.
 4. Tryck på Nästa.


macOS eller Windows

 1. Öppna Sonos-appen för macOS eller Windows.
 2. På menyn Hantera, klicka på Inställningar för musikbibliotek.
 3. Klicka på + (plus) i macOS eller Lägg till om du använder Windows.
 4. Välj Nätverksenhet (t.ex. NAS-enhet).
 5. Ange sökvägen för NAS-enheten och klicka på Nästa.
 6. Ange användarnamn och lösenord för mappen på NAS-enheten (om tillämpligt). Om du inte har angett något användarnamn eller lösenord kan du lämna de här fälten tomma.
 7. Klicka på Nästa.

NAS-delning på Sonos S1

Om du använder en NAS-enhet med ett Sonos S1-system måste den ha stöd för fildelningsprotokollet SMBv1/CIFS. Det finns kända säkerhetsrisker med att använda SMBv1 för fildelning. Om du väljer att använda SMBv1 på grund av att du har äldre utrustning bör du vara medveten om att de autentiserings- och krypteringsprotokoll som är tillgängliga med SMBv2, och i synnerhet med SMBv3, inte är tillgängliga på ditt nätverk. Observera att informationen på din NAS-enhet löper risk att utsättas för obehörig åtkomst om du använder SMBv1.


Vi rekommenderar att du uppdaterar till Sonos S2 så att du kan använda senare versioner av SMB när du ansluter din NAS-enhet till Sonos.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.