Ingen lyd fra line-in-enhed, der er tilsluttet Sonos

I denne artikel kan du se, hvad du skal gøre, hvis du ikke kan høre lyd fra en enhed, som du har tilsluttet en line-in-port på et Sonos-produkt.


1. Tjek line-in-kabelforbindelsen

Kontrollér, at lydkablet er ordentligt tilsluttet både din lydenhed og line-in-porten på dit Sonos-produkt. Hvis kablet allerede er tilsluttet, så prøv at koble det fra både din enhed og dit Sonos-produkt og derefter tilslutte det igen.

Du kan bruge Sonos-appen til at kontrollere, om dit Sonos-produkt registrerer et kabel, der er tilsluttet dets line-in-port. I Sonos-appen til iOS eller Android skal du gå til fanen Indstillinger og vælge System. Tryk på navnet på rummet med line-in-forbindelsen, og rul derefter ned til line-in-afsnittet. Under line-in-overskriften kan du se enten Tilsluttet eller Frakoblet.Prøv at bruge et andet kabel, hvis appen viser Frakoblet, selv hvis kablet er tilsluttet. Hvis appen stadig ikke viser, at line-in er tilsluttet, så kontakt Sonos Support.


2. Valg af line-in som lydkilde i Sonos-appen

Dit Sonos-produkt vil som standard ikke automatisk afspille lyd, der kommer via line-in-porten. For at lytte til line-in-lyd skal du først vælge line-in som lydkilde i Sonos-appen:

  1. Åbn Sonos-appen til iOS eller Android.
  2. Under fanen Rum skal du trykke på det rum eller den gruppe, hvor du vil afspille line-in-lyd.
  3. Fra menuen Browse skal du trykke på Line-in.
  4. Tryk på den enhed, du bruger som lydkilde, for at påbegynde afspilning.Når Sonos-appen viser, at der afspilles via line-in, vil dit Sonos-produkt afspille enhver lyd, der kommer via den valgte line-in-port. Du kan indstille Sonos til automatisk at afspille line-in-lyd ved at slå Autoplay til i dine Line-in-indstillinger.


3. Tjek lydstyrkeniveauerne

Sørg for, at lydstyrkeniveauerne på både din lydenhed og dit Sonos-produkt er indstillet så højt, at lyden kan høres.

Hvis lydstyrken er indstillet til et højt niveau, og der stadig ikke er nogen lyd, kan du ændre line-in-portens kildeniveau i dit Sonos-produkts Line-in-indstillinger.

Pladespillere og forforstærkere

Nogle pladespillere har indbyggede phonoforforstærkere og kan sluttes direkte til en Sonos-line-in-port. Hvis din pladespiller ikke har en indbygget phonoforforstærker, skal du først slutte din pladespiller til en ekstern phonoforforstærker og derefter slutte phonoforforstærkeren til Sonos. Uden en forforstærker kan pladespillerens lydstyrke være meget lav, når den spiller via dine Sonos-produkter.

Har du stadig brug for hjælp?

Vores teknikere kan hjælpe via telefon eller livechat. Du kan også stille spørgsmål til og finde svar fra andre Sonos-ejere i vores Sonos Community.