Parring af Sonos Era 100 via Bluetooth

Denne artikel beskriver, hvordan dine enheder parres med, kobles fra og gentilsluttes Era 100 via Bluetooth.

Før du går i gang

Parring af enhed med Era 100

Følg disse trin for at parre en enhed med din Era 100 via Bluetooth:

 1. Hold Bluetooth-knappen på bagsiden af din Era 100 nede, indtil du hører et lydsignal. Det forreste statuslys begynder at blinke blåt.
 2. I din enheds Bluetooth-indstillinger skal du vælge din Era 100 fra listen over enheder.
 3. Når højttaleren er parret, hører du endnu en lydsignal, og statuslyset skifter til konstant blåt i et par sekunder.

Du kan gentage denne proces for at parre yderligere Bluetooth-enheder med din Era 100.


Afbryd din enheds forbindelse til Era 100

Følg disse trin for at afbryde din Bluetooth-enheds forbindelse til Era 100.

Fra din Bluetooth-enhed:

 1. Gå til din enheds Bluetooth-indstillinger.
 2. Vælg Era 100, og tryk eller klik på Afbryd.

Fra din Era 100:

 • Mens din Era 100 er parret med din enhed via Bluetooth, skal du trykke på Bluetooth-knappen på bagsiden for at skifte den ud af Bluetooth-tilstand.

Era 100 har en indstilling for automatisk frakobling ved inaktivitet, som vil frakoble din Era 100 fra en Bluetooth-enhed efter 30 minutters inaktivitet. Denne indstilling er som standard slået fra, men kan aktiveres i Indstillinger-menuen. Vælg din Era 100, og gå derefter til Bluetooth > Idle Auto-Disconnect.

Sådan forbinder du Era 100 til en Bluetooth-enhed igen

Følg disse trin for at forbinde din tidligere parrede enhed til din Era 100 igen:

Fra din Bluetooth-enhed:

 1. Gå til din enheds Bluetooth-indstillinger.
 2. Vælg din Era 100 fra listen over tidligere tilsluttede enheder for at genoprette forbindelsen.

Fra din Era 100:

 1. Tryk på Bluetooth-knappen på bagsiden af din Era 100 for at skifte til Bluetooth-tilstand. Era 100 vil søge efter sin seneste Bluetooth-forbindelse.
 2. Når din Era 100 finder en tidligere parret enhed, lyser statuslyset konstant blåt i et øjeblik, hvorefter du hører et lydsignal, der bekræfter, at forbindelsen er genoprettet.

Yderligere oplysninger

 • Når Era 100 bruges som surroundhøjttaler, er dens Bluetooth-funktion deaktiveret.
 • Statuslampen på din Era 100 er som standard deaktiveret. Hvis du ønsker, at din Era 100 altid skal vise et blåt statuslys, når den er forbundet til en Bluetooth-enhed, kan du aktivere statuslampen i Indstillinger-menuen. Vælg din Era 100, og gå derefter til Hardware > Statuslampe.

Har du stadig brug for hjælp?

Vores teknikere kan hjælpe via telefon eller livechat. Du kan også stille spørgsmål til og finde svar fra andre Sonos-ejere i vores Sonos Community.