Kiinnitä Playbar seinälle

Tästä artikkelista löytyy joitain ohjeita Playbarin kiinnittämiseen seinälle ja sen suuntaamiseen, jos se asennetaan television ylä- tai alapuolelle. Täydelliset ohjeet ja luettelo tarvittavista työkaluista ja laitteistoista löytyy Playbar-tuoteoppaasta.


Yleiset ohjeet

  • Kun asennat tuotteen television alapuolelle, varmista, että Playbarin ja television väliin jää vähintään 25 mm (1").
  • Kun asennat tuotteen television yläpuolelle, varmista, että Playbarin ja television väliin jää vähintään 50 mm (2").
  • Pidä Playbarin molemmat päät vähintään 30 cm:n (1 jalan) päässä. (30 cm) seinästä tai muista esteistä.


Suuntaus

Seinään kiinnitettäessä Sonos-logon sekä virta-, optisen ja Ethernet -porttien puolen tulee olla poispäin televisiosta.

Television alapuolella


Television yläpuolella

Tarvitsetko vielä apua?

Teknikkomme voivat auttaa puhelimen tai live-keskustelun avulla. Voit myös kysyä kysymyksiä ja etsiä vastauksia muilta Sonos-yhteisön Sonos-omistajilta.