Konfigurer STP-innstillinger for å fungere med Sonos

Sonos bruker STP (Spanning Tree-protokoll) for å opprettholde kommunikasjonen mellom produktene i systemet når du er i en kablet konfigurasjon. Denne artikkelen viser våre anbefalte STP-innstillinger for administrerte nettverkssvitsjer for å sikre at Sonos fungerer på nettverket ditt.

Navnene på disse innstillingene kan variere mellom enheter. For mer informasjon, kontakt produsenten av nettverksenheten din.


Globale innstillinger

Spaning Tree-tilstand

Aktiver

STP driftstrinn

Aktiver

BPDU-håndtering

Flooding

Standardverdier for banekostnad

Kort

Bridge-innstillinger

Prioritet

4096

Hello Time

2

Maks. alder

20

Videresendingsforsinkelse

15

STP grensesnittinnstillinger (for hver port som er koblet til et Sonos-produkt)

STP

Aktiver

Edge-port

Auto

Rotvern (Root Guard)

Deaktiver

BPDU-vern

Deaktiver

BPDU-håndtering

Bruk globale innstillinger

Banekostnad

Brukerdesignet 10 (settes til «Standard» for porter som ikke er koblet til Sonos-produkter)

Prioritet

128

Innstillinger for Multicast

Filtreringsstatus for Bridge Multicast

Aktiver VLAN ID: ID-en din (f.eks. 1 videresendingsmetode for IPv4/v6: MAC gruppeadresse IGMP)

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.