Velge mellom trådløs og kablet Sonos-konfigurasjon

Sonos kan konfigureres enten trådløst eller med kabel. Denne artikkelen beskriver forskjellene mellom de to konfigurasjonene, og gir anbefalinger for hvilken konfigurasjon som best passer med systemet og hjemmenettverket ditt. Hvis du veksler mellom konfigurasjoner, se artikkelen vår om å bytte mellom trådløs og kablet konfigurasjon for mer informasjon.


Trådløs konfigurasjon

I en trådløs konfigurasjon kobles Sonos-produktene direkte til Wi-Fi-nettverket i hjemmet ditt, akkurat som andre trådløse enheter i hjemmet (mobiltelefon, nettbrett, datamaskin osv.).


I denne trådløse Sonos-konfigurasjonen viser de blå linjene hvordan hver trådløse enhet (inkludert Sonos) kobles direkte til ruterens Wi-Fi-nettverk.

Når du bør bruke en trådløs konfigurasjon

Bruk en trådløs konfigurasjon hvis du har en god Wi-Fi-forbindelse som når alle rommene der du ønsker å ha Sonos.Kablet konfigurasjon

I en kablet konfigurasjon vil minst ett av Sonos-produktene dine være tilkoblet ruteren med en Ethernet-kabel, for å opprette et dedikert trådløst nettverk spesielt for Sonos-systemet. Dessuten vil Sonos-produktene kunne sende det trådløse signalet videre til andre Sonos-produkter, noe som betyr at det er mulig å bruke Sonos i et rom der Wi-Fi-signalet ditt ikke når.


I denne kablede Sonos-konfigurasjonen er en Sonos One kablet til ruteren med en Ethernet-kabel. De røde linjene viser de trådløse forbindelsene mellom de andre Sonos-produktene på det separate, dedikerte trådløse Sonos-nettverket.

Når du bør bruke en kablet konfigurasjon

Bruk en kablet konfigurasjon hvis du har et Wi-Fi-nettverk i hjemmet som er tregt, upålitelig, ikke oppfyller systemkravene, eller som ikke når alle rommene der du ønsker å ha Sonos.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.