Kontrollere Sonos-hjemmekino med TV-fjernkontrollen

  • Mobilenhet er påkrevd

Sonos-produkter som er koblet til via en optisk kabel eller Sonos optiske lydadapter, krever at du konfigurerer TV-fjernkontrollen manuelt for å kontrollere volumet på Sonos-hjemmekinoproduktet. Hvis Sonos-hjemmekinoproduktet er koblet til via HDMI-ARC, fungerer TV-fjernkontrollen automatisk og trenger ikke noe oppsett for å kontrollere Sonos.

Sonos vil automatisk veilede deg gjennom denne prosessen under det første oppsettet av Sonos hjemmekinosystem. Følg fremgangsmåten i denne artikkelen hvis du må konfigurere en ny fjernkontroll med et eksisterende hjemmekinoanlegg, eller hvis du valgte å ikke konfigurere TV-fjernkontrollen under den første installasjonsprosessen.


  1. Åpne Sonos-appen for iOS eller Android.
  2. Gå til fanen  Innstillinger, og trykk på System.
  3. Velg rommet der Sonos-hjemmekinoproduktet er plassert.
  4. Under Hjemmekino, trykker du på Konfigurering av fjernkontroll.
  5. Følg instruksjonene i appen for å konfigurere den nye fjernkontrollen til å styre Sonos-hjemmekinoanlegget.

Mer informasjon


  • Bare én fjernkontroll kan programmeres til å styre Sonos-hjemmekinohøyttaleren om gangen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.