TV-fjernkontrollen ble ikke oppdaget av Sonos

Ved hjelp av denne artikkelen kan du løse problemer med en infrarød (IR) TV-fjernkontroll som ikke blir oppdaget av et Sonos-hjemmekinoprodukt, enten under første konfigurering eller etter at en fjernkontroll allerede er konfigurert med Sonos. IR-fjernkontroller brukes for å styre hjemmekinoprodukter som er koblet til via optisk kabel, som Ray, Playbar eller et produkt som bruker optisk lydadapter.

Hvis du konfigurerer en ny TV-fjernkontroll med Sonos-hjemmekinoproduktet, pass på å konfigurere fjernkontrollen i Sonos-appen etter at du har fulgt hvert av trinnene nedenfor.

Kontroller om gjenstander blokkerer IR-sensoren

Kontroller at det ikke er noe som blokkerer hjemmekinoproduktets IR-sensor, og at den har en åpen synslinje til fjernkontrollen fra din vanlige seerplassering. Se artikkelen vår om IR-sensorer for å se hvor produktets sensor er plassert.


Flytt deg nærmere hjemmekinoproduktet

IR-fjernkontroller har en gjennomsnittlig rekkevidde på 4,5 til 6 meter. Kontroller at du er innenfor dette området når du bruker TV-fjernkontrollen med Sonos.


Bytte batteri i fjernkontrollen

Hvis batteriene er svake, er kanskje IR-signalet ikke sterkt nok til at hjemmekinoproduktet gjenkjenner det. Sett et nytt sett med batterier inn i TV-fjernkontrollen for å være sikker på at fjernkontrollen har nok strøm.


Fjern kilder til direkte lys

Direkte sollys eller andre sterke kilder med fluorescerende lys kan påvirke IR-signalene. Fjern alle direkte kilder til sollys eller fluorescerende lys for å unngå denne forstyrrelsen.


Skill Sonos og plasma-TV-en

Noen plasma-TV-er kan forstyre IR-signalet. Prøv å slå av TV-en midlertidig og se om du kan konfigurere TV-fjernkontrollen. Hvis det er mulig, skill TV-en og Sonos-hjemmekinohøyttaleren så mye som mulig for å unngå denne forstyrrelsen.


Redusere IR-forstyrrelser

Slå av alle andre enheter som bruker IR, slik som fjernkontrollerte leker eller IR-repeatere/-signalforsterkere. Test for å se om fjernkontrollen fungerer når disse enhetene slås av. I så tilfelle, flytt disse enhetene så langt unna hjemmekinoproduktet som mulig.


Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.