Styr Sonos med Sonos Voice Control

Når Sonos Voice Control er lagt til på et stemmeaktivert Sonos-produkt, kan du bruke stemmeforespørsler til å styre alle Sonos-produktene i anlegget. Denne artikkelen omhandler hvordan du bruker Sonos Voice Control og hvilke typer forespørsler som fungerer med Sonos-produktene.

Sonos Voice Control er tilgjengelig på amerikansk engelsk og fransk.


Gjøre en forespørsel med «Hei Sonos»

Du kan bruke Sonos Voice Control når som helst ved å si aktiveringsordene «Hei, Sonos.» Mens Sonos lytter lyser det hvite statuslyset på Sonos-produktet klarere og volumet vil senkes hvis det spilles av lyd. En bekreftelsestone blir spilt av etter at Sonos har forstått forespørselen.


Typer av forespørsler

Sonos Voice Control kan reagere på en rekke forskjellige forespørsler fra musikkstyring til administrasjon av biblioteket. Du kan be Sonos om å spille av et spesifikt spor, artist eller album, i tillegg til å justere volumet, sette musikken på pause eller hoppe til neste spor. Du kan også gruppere og avgruppere rom med en stemmeforespørsel, eller flytte musikk fra ett rom til et annet.

Du finner en fullstendig liste over forespørslene du kan gjøre i listen over forespørsler til Sonos Voice Control.


Velge rom

Hvis du ønsker å be Sonos om å gjøre noe med flere produkter samtidig, kan forespørselen din inkludere så mange produktnavn, romnavn eller lagrede gruppenavn som du vil.


Oppfølgingsforespørsler

Med noen stemmeforespørsler kan du legge til enda en forespørsel noen sekunder etterpå, uten å si «Hei, Sonos» på nytt. Når du for eksempel ber Sonos om å spille av neste spor, kan du fortsette å hoppe til neste spor ved å gjenta «Neste.» Du kan også fortsette å øke eller redusere volumet.

Mer informasjon


Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.