Ingen lyd fra en line-in-enhet koblet til Sonos

Denne artikkelen dekker hva du kan gjøre hvis du ikke hører en lyd fra en enhet som du har plugget inn i en line-in-port på et Sonos-produkt.


1. Sjekk tilkoblingen av line-in-kabelen

Kontroller at lydkabelen er skikkelig plugget inn, både i lydenheten og i line-in-porten på Sonos-produktet. Hvis kabelen allerede er koblet til, plugg ut kabelen både fra enheten og Sonos-produktet, og koble den så til igjen.

Du kan bruke Sonos-appen til å kontrollere om Sonos-produktet oppdager at en kabel er koblet til line-in-porten. I Sonos-appen for iOS og Android går du til fanen Innstillinger og velger System. Trykk på navnet på rommet med line-in-tilkoblingen, og rull ned til line-in-seksjonen. Du vil se Tilkoblet eller Frakoblet under tittelen Line-in.Hvis appen viser Frakoblet selv om kabelen er koblet til, prøv å bruke en annen kabel. Hvis appen fremdeles ikke viser at line-in er koblet til, kontakt brukerstøtte for Sonos.


2. Velg Line-in som en lydkilde i Sonos-appen

Som standard vil ikke Sonos-produktet automatisk spille av lyd som kommer gjennom line-in-porten. For å lytte til line-in-lyd, må du først velge Line-in som en lydkilde i Sonos-appen:

  1. Åpne Sonos-appen for iOS eller Android.
  2. Gå til fanen Rom>, og trykk på rommet eller gruppen der du vil spille av line-in-lyd.
  3. Fra menyen Bla gjennom trykker du på Line-in.
  4. Trykk på kildeenheten for å starte avspillingen.Så snart Sonos-appen viser at det spilles på Line-in, vil Sonos-produktet spille av all lyd som kommer gjennom den valgte line-in-porten. Du kan stille inn at Sonos spiller av Line-in-lyd automatisk ved å aktivere Autospill i Line-in-innstillinger.


3. Sjekk volumnivåene

Kontroller at lydnivåene på både lydenheten og Sonos-produktet er stilt høye nok til at de høres.

Hvis volumet er satt til et høyt nivå og lyden fremdeles er for lav, kan du endre kildenivået for line-in-porten i Line-in-innstillinger for Sonos-produktet.

Platespillere og forforsterkere

Noen platespillere har innebygde phono-forforsterkere og kan kobles direkte til en Sonos line-in-port. Hvis platespilleren ikke har en innebygd forforsterker, må du først koble platespilleren til en phono-forforsterker og deretter koble denne forforsterkeren til Sonos. Uten en forforsterker kan platespillerlyden bli svært lav når den spilles av gjennom Sonos-produkter.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.