Pare Sonos Era 100 med Bluetooth

Denne artikkelen viser hvordan du parer, kobler fra og kobler enhetene dine til Era 100 igjen via Bluetooth.

Før du begynner

Pare enheten din med Era 100

Følg disse trinnene for å pare en enhet til Era 100 via Bluetooth:

 1. Trykk på og hold inne Bluetooth-knappen på baksiden av Era 100 til du hører en tone. Status-LED-lyset foran begynner å blinke blått.
 2. Gå til enhetens Bluetooth-innstillinger og velg Era 100 fra enhetslisten.
 3. Når paret er dannet, hører du en annen tone og status-LED-lyset skifter til jevnt blått i noen sekunder.

Du kan gjenta denne prosessen for å pare flere Bluetooth-enheter med Era 100.


Koble enheten din fra Era 100

Følg disse trinnene for å koble Bluetooth-enheten din fra Era 100.

Fra Bluetooth-enheten:

 1. Gå til enhetens Bluetooth-innstillinger.
 2. Velg Era 100 og trykk eller klikk på Koble fra.

Fra din Era 100:

 • Mens Era 100 er paret med enheten din via Bluetooth, trykker du på og holder inne Bluetooth-knappen på baksiden for å avbryte Bluetooth-modusen.

Era 100 har en innstilling for automatisk frakobling ved inaktivitet som vil koble fra Era 100 fra en Bluetooth-enhet etter 30 minutters inaktivitet. Denne innstillingen er av som standard, men kan aktiveres i Innstillinger-menyen. Velg din Era 100, deretter gå til Bluetooth > Automatisk frakobling ved inaktivitet.

Koble Era 100 til en Bluetooth-enhet igjen

Følg disse trinnene for å pare en tidligere paret enhet til Era 100:

Fra Bluetooth-enheten:

 1. Gå til enhetens Bluetooth-innstillinger.
 2. Velg Era 100 fra listen over tidligere tilkoblede enheter for å koble til den parede enhet på nytt.

Fra din Era 100:

 1. Trykk på Bluetooth-knappen på baksiden av Era 100 for å bytte til Bluetooth-modus. Era 100 søker etter sin siste Bluetooth-forbindelse.
 2. Når Era 100 finner en tidligere paret enhet, skifter status-LED-lyset til jevnt blått et øyeblikk, og du får høre en tone som bekrefter at den har koblet seg til igjen.

Mer informasjon

 • Når Era 100 brukes som en surroundhøyttaler, blir Bluetooth-funksjonaliteten deaktivert.
 • Status-LED på din Era 100 er deaktivert som standard. Hvis du ønsker at din Era 100 alltid skal vise et blått statuslys når den er koblet til en Bluetooth-enhet, kan du aktivere status-LED i Innstillinger-menyen. Velg din Era 100, deretter gå til Maskinvare > Statuslys.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.