Pare Sonos Move 2 med Bluetooth

Denne artikkelen viser hvordan du parer, kobler fra og kobler enhetene dine til Move 2 via Bluetooth.

Før du begynner

 • Move 2 må konfigureres med Sonos-appen på Wi-Fi før den kan kobles til enheten din via Bluetooth.
 • To Move 2 i et stereopar kan spille av Bluetooth-lyd når de er koblet til Wi-Fi. Når de er utenfor et Wi-Fi-nettverk, er stereoparing ikke tilgjengelig.

Pare enheten med Move 2

Følg disse trinnene for å pare en enhet til Move 2 via Bluetooth:

 1. Trykk og hold inne Bluetooth-knappen på baksiden av Move 2 til du hører en tone. Status-LED-lampen foran vil begynne å blinke blått.
 2. Gå til enhetens Bluetooth-innstillinger og velg Move 2 fra enhetslisten.
 3. Når paret er dannet, hører du en annen tone og status-LED-lyset skifter til jevnt blått i noen sekunder.

Du kan gjenta denne prosessen for å pare flere Bluetooth-enheter med Move 2.


Koble enheten din fra Move 2

Følg disse trinnene for å koble Bluetooth-enheten din fra Move 2.

Fra Bluetooth-enheten:

 1. Gå til enhetens Bluetooth-innstillinger.
 2. Velg Move 2 og trykk eller klikk på Koble fra.

Fra Move 2:

Mens Move 2 er paret med enheten din via Bluetooth, trykker du på Bluetooth-knappen på baksiden for å avbryte Bluetooth-modusen.

Move 2 har en innstilling for Auto-frakobling ved inaktivitet som kobler Move 2 fra en Bluetooth-enhet etter 30 minutter uten aktivitet. Denne innstillingen er av som standard, men kan slås på fra fanen Innstillinger under System > Move 2 > Bluetooth > Auto-frakobling ved inaktivitet.

Koble til Move 2 på nytt med en Bluetooth-enhet

Følg disse trinnene for å koble til på nytt en tidligere paret enhet til Move 2:

Fra Bluetooth-enheten:

 1. Gå til enhetens Bluetooth-innstillinger.
 2. Velg Move 2 fra listen over tidligere tilkoblede enheter for å koble til på nytt.

Fra Move 2:

 1. Trykk på Bluetooth-knappen på baksiden av Move 2 for å bytte til Bluetooth-modus. Move 2 søker etter sin siste Bluetooth-forbindelse.
 2. Når Move 2 finner en tidligere paret enhet, skifter status-LED-lyset til jevnt blått, og du får høre en tone som bekrefter at den har koblet seg til igjen.

Du kan stille Move 2 til å automatisk koble seg til sin siste Bluetooth-enhet. Denne innstillingen er av som standard, men kan slås på fra fanen Innstillinger under System > Move 2 > Bluetooth > Alltid koble til automatisk.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.