Del musikkmappen din på macOS med Sonos

Følg trinnene i denne artikkelen for å dele en musikkmappe fra din macOS-datamaskin til ditt lokale nettverk. Å dele mappen vil tillate deg å legge den til Sonos for å bruke den til ditt lokale musikkbibliotek.

Etter å ha fulgt disse trinnene, vil musikkmappen være klar til å deles med dine Sonos-produkter, og du vil vite mappens nettverksbane som du skal legge til i Sonos-appen.

Del musikkmappen din i macOS

 1. Velg Apple-logoen øverst til venstre på skjermen, og velg deretter Systeminnstillinger.
 2. I macOS Systeminnstillinger, velg Generelt, deretter velg Deling.
 3. Sørg for at Fildeling er aktivert, og velg deretter informasjonsikonet ved siden av Fildeling for å åpne delingsinnstillingene dine.
 4. Under Delte mapper, velg + (pluss)-ikonet, og velg deretter mappen på Mac-en din som inneholder musikkfilene du vil dele med Sonos.
 5. Etter å ha lagt til musikkmappen din, velg den i delen Delte mapper og sjekk delen Brukere til høyre.
  1. Angi tillatelsene for brukerkontoen din til Les & Skriv.
  2. Angi tillatelsene for "Alle" til Kun lesing.
 6. Deretter velger du Alternativer-knappen.
  1. Kontroller at Del filer og mapper ved hjelp av SMB er aktivert.
  2. Under Windows-fildeling, sørg for at boksen På er avmerket ved siden av brukerkontoen din. Du vil bruke brukernavnet og passordet for denne kontoen når du legger til biblioteket i Sonos.

Musikkmappen er nå delt på ditt lokale nettverk. Deretter finner vi nettverksbanen til den delte mappen som du vil bruke for å sette opp musikkbiblioteket ditt i Sonos-appen.

Finn nettverksbanen til den delte mappen din

Nettverksbanen består av datamaskinens vertsnavn og navnet på mappen du delte i avsnittet ovenfor. For eksempel, hvis en datamaskins vertsnavn er "MyComputer" og den delte mappens navn er "Music Folder," vil nettverksbanen se slik ut:

\\MyComputer\Music Folder

Følg trinnene nedenfor for å finne både vertsnavnet og mappenavnet du trenger for å legge til musikkmappen din i Sonos.

 1. Velg Apple-logoen øverst til venstre på skjermen, og velg deretter Systeminnstillinger.
 2. I macOS Systeminnstillinger, velg Generelt, og velg deretter Deling.
 3. Nederst i delingsseksjonen vil du se en seksjon for Vertsnavn eller Lokalt vertsnavn. Noter deg datamaskinens vertsnavn før ".local"-suffikset. Dette er vertsnavnet du vil bruke som en del av nettverksstien din.
 4. Mappenavnet som du vil bruke i nettverksbanen din er det samme som mappen du delte i forrige seksjon. Du kan sjekke navnet på denne mappen i macOS Systeminnstillinger under Generelt > Deling > Fildeling > Delte mapper.

Du skal nå ha både et vertsnavn og et mappenavn du bruker for å opprette en nettverksbane i følgende format:

\\Vertsnavn\Mappenavn

Legg til den delte mappen din i Sonos

Du kan nå legge til den delte mappen din i Sonos-systemet ved å bruke Sonos-appen.

Følg trinnene i vår Legg til musikkbiblioteket ditt i Sonos-artikkelen for å lære hvordan du oppgir nettverksstien til den delte mappen din til Sonos-systemet ditt.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.