Sonos apptillatelser

Noen funksjoner i Sonos krever at visse tillatelser gis fra mobilenheten din. Denne artikkelen beskriver hver tillatelse, og hvordan den brukes av Sonos. Vi bryr oss om personvernet ditt. Du finner mer informasjon på siden med Sonos personvernerklæring.iOS-enheter

På iOS blir du varslet av en dialogboks hver gang Sonos ber om en ny tillatelse. Denne tillatelsen kan du enten gi eller avvise. I noen tilfeller kreves det at du gir Sonos visse tillatelser for å kunne dra nytte av en funksjon.

Tillatelsen det bes om

Beskrivelse

Lokalt nettverk

Lokal nettverkstilgang er nødvendig for at Sonos-appen skal kunne konfigurere eller kobles til Sonos-produkter på nettverket ditt.

Posisjonstjenester

Posisjonstilgang er nødvendig for at produkter i nærheten skal kunne oppdages under konfigureringen, og for at Wi-Fi-nettverksinformasjonen for mobilenheten skal kunne registreres. Du vil ikke kunne konfigurere Sonos-produkter hvis denne funksjonen er deaktivert.

Bluetooth

Bluetooth-tilgang kreves for at Sonos skal kunne oppdage høyttalere i nærheten under konfigureringsprosessen. Den kreves også for å kunne konfigurere og bruke et Sonos-produkt i Bluetooth-modus.

Mobildata

Sonos bruker ikke mobildata for strømming eller kommunikasjon mellom enheter. Den brukes for å finne ut om det finnes en aktiv mobilforbindelse for å vise mer informasjon om Sonos-systemet når Wi-Fi ikke er tilgjengelig. Hvis du avviser denne tillatelsen, vil det ikke påvirke bruken av systemet på noen måte.

Mikrofontilgang

Brukes for å oppdage Sonos-produkter under konfigurering. Å nekte denne tillatelsen kan hindre deg i å konfigurere Sonos-produktene.

Brukes under Trueplay-justering for å måle rommets akustikk ved å lytte til en testtone som sendes ut av Sonos-høyttalerne. Hvis du avviser denne tillatelsen, vil du ikke kunne justere høyttalerne dine med Trueplay.

NFC (nærfeltkommunikasjon)

Brukes for å oppdage Sonos-produkter under konfigurering. Å nekte denne tillatelsen kan hindre deg i å konfigurere Sonos-produktene.

Android-enheter

På Android blir du varslet av en dialogboks hver gang Sonos ber om en ny tillatelse. Denne tillatelsen kan du enten gi eller avvise. Noen eldre versjoner av Android krever at du gir tillatelsene når appen installeres. Disse tillatelsene kan så endres ved å følge trinnene i denne artikkelen.

Tillatelsen det bes om

Beskrivelse

Tillat stedstilgang:

Dette gjør at Sonos kan oppdage høyttalere i nærheten under konfigureringsprosessen. Du vil ikke kunne konfigurere høyttalerne hvis denne funksjonen er deaktivert.

Omtrentlig plassering (nettverksbasert)

Posisjonstilgang er nødvendig for at høyttalere i nærheten skal kunne oppdages under konfigureringen, og for at Wi-Fi-nettverksinformasjonen for mobilenheten skal kunne registreres. Å finne den omtrentlige plasseringen av Sonos-systemet gjør at vi kan fylle inn postnummeret i registreringen din automatisk, og finne radio-området for systemet ditt på forhånd slik at det er konfigurert så snart du er ferdig med å konfigurere systemet.

Bluetooth

Bluetooth-tilgang kreves for at Sonos skal kunne oppdage høyttalere i nærheten under konfigureringsprosessen. Den kreves også for å kunne konfigurere og bruke et Sonos-produkt i Bluetooth-modus.

NFC (nærfeltkommunikasjon)

Brukes for å oppdage Sonos-produkter under konfigurering. Å nekte denne tillatelsen kan hindre deg i å konfigurere Sonos-produktene.

Mikrofontilgang

Brukes for å oppdage Sonos-produkter under konfigurering. Å nekte denne tillatelsen kan hindre deg i å konfigurere Sonos-produktene.

Full nettverkstilgang

Brukes under konfigurering for å koble enheten til det trådløse Sonos-nettverket.

Vis nettverkstilkoblinger

Brukes til å finne ut hvilket nettverk Sonos skal kobles til.

Vis Wi-Fi-tilkoblinger

Brukes til å finne ut hvilket nettverk Sonos skal kobles til.

Endre nettverkstilkobling

Brukes under oppstartskonfigurering for å koble enheten automatisk til Sonos-nettverket.

Koble til og koble fra Wi-Fi

Brukes under oppstartskonfigurering for å koble enheten automatisk til og fra Sonos-nettverket.

Tillat multicast-mottak for Wi-Fi

Multicast brukes for kommunikasjon mellom Sonos-produkter og kontrollere, samt også mellom Sonos-produkter.

Les sensitive loggdata

Sonos-systemet har evne til å hente diagnostikklogger fra hver av Sonos-produktene, samt noe informasjon fra kontrollerne du bruker. Denne informasjonen inkluderer forbindelsesmeldinger mellom Sonos-systemet og kontrolleren, grunnleggende nettverksinformasjon (IP, SSID) og informasjon om enheten (produsent, modell og versjon).

Endre eller slette innhold fra USB-minnet og teste tilgang til beskyttet lagring

Disse alternativene gjør at Sonos-appen kan installeres på SD-kortet hvis du har lite intern lagringsplass.

Forhindre at enheten går i dvale

Brukes ved avspilling av musikkfiler som er lagret på enheten.

macOS-enheter (10.14 eller nyere)

Tillatelsen det bes om

Beskrivelse

Tilgjengelighet

Når du gir denne tillatelsen, kan du kontrollere Sonos med medieavspillingsknappene på Mac-tastaturet for spill av / sett på pause og hoppe forover / bakover. Hvis du ikke bruker disse knappene for å kontrollere Sonos, kan du avvise denne tillatelsen.

Hvis du bruker disse knappene eller har klikket på avvis ved en feiltakelse, må du gi Sonos tillatelse til å få tilgang til dem.

Varslinger

Når varslinger er tillatt, vil Sonos sende skrivebordsvarsler på Mac-en når en ny låt spilles. Varslinger kan slås på eller av i Systeminnstillinger > Varslinger > Sonos.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.