TV-lyden stopper eller har avbrudd

Denne artikkelen gir deg noen vanlige løsninger for avbrytelser i TV-lyden når du bruker Sonos-høyttalere til hjemmekino. Se artikkelen vår om Ingen lyd fra et Sonos-hjemmekinoprodukt hvis du ikke hører noen TV-lyd fra Sonos-hjemmekinoen.


1. Start TV-en og lydkilden på nytt

Koble strømkabelen fra TV-en og alle tilkoblede lydkilder (slik som en kabelboks eller videospillkonsoll). Vent i 10 sekunder før du setter i kabelen igjen og tester TV-lyden.


2. Sjekk kabeltilkoblingen

Sjekk den optiske eller HDMI-kabelen for å sikre at den ikke er bøyd eller knekt, og kontroller den for å se om den er satt helt inn i begge enhetene.

Hvis du bruker en optisk kabel, lar du lydkilden på TV-en være slått på. Ta ut den enden av kabelen som er koblet til Sonos-spilleren. Når den ene enden av den optisk kabelen er koblet til TV-en, kontrollerer du at du kan se et rødt lys som kommer ut av den andre enden. Hvis du har mulighet til det, kontrollerer du med en annen kabel mellom enhetene for å se om problemet fortsetter.


3. Oppdater programvaren på TV-en

Sjekk brukerhåndboken for å finne spesifikke instruksjoner om hvordan TV-ens programvare og fastvare oppdateres.


4. Justere lydformatet

Du kan endre innstillingene på de fleste TV-er for å gi et annet lydformat. Vi anbefaler testing med Stereo/PCM for å se om problemet blir mindre. Hvis det oppstår avbrudd i lyden bare med innstillingen Dolby Digital, sender TV-en kanskje ikke et riktig lydsignal. Da bør du kontakte TV-produsenten for mer hjelp.


5. Juster gruppens lydforsinkelse

Innstillingen Lydforsinkelse for gruppe innfører en forsinkelse mellom Sonos hjemmekinoproduktet og alle rom i gruppe når det spilles av TV-lyd. Dette reduserer muligheten for at det oppstår lydproblemer når Sonos-produktene spiller av TV-lyd i en gruppe og synkroniseringen mellom lyden og bildene ikke er kritisk.

  1. I Sonos-appen for iOS eller Android, gå til menyen Innstillinger.
    • Hvis du bruker Sonos S1 Controller-appen, gå til fanen Innstillinger og velg System.
  2. Under Om anlegget mitt, velg ditt hjemmekino-produkt.
  3. Under Hjemmekino, velg Gruppe lydforsinkelse og deretter velg et forsinkelsesalternativ.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.