Slik forstår du siden Nettverksdetaljer i Sonos-appen

I Sonos-appen kan du se detaljert nettverksinformasjon for hvert produkt som er koblet til ruterens Wi-Fi-nettverk. Merk at disse detaljene ikke vil vises for Sonos-produkter i en kablet konfigurering, produkter som brukes som surroundhøyttalere i et hjemmekinoanlegg eller subwoofere, eller en Sonos Move når den er i Bluetooth-modus.

  1. Gå til menyen Innstillinger og velg navnet på et av rommene dine.
  2. Velg navnet på et av produktene i det rommet.
  3. Under Status-delen, velg Nettverk for å se nettverksdetaljene for det produktet.

Øverst på skjermbildet Nettverksdetaljer ser du navnet på det tilkoblede Wi-Fi-nettverket i tillegg til en signalstyrkeindikator som viser Utmerket, God eller Svak.

Appen gir også de følgende detaljene om produktets nettverksforbindelse.

Navn

Beskrivelse

SSID-navn

Navnet på Wi-Fi-nettverket som produktet er koblet til.

Frekvens

Ruterens gjeldende driftsfrekvens. Denne starter med «24» hvis produktet er koblet til et 2,4 GHz nettverk eller «5» hvis det er koblet til et 5 GHz nettverk.

Kanal

Ruterens gjeldende trådløse kanal.

BSSID

Basic Service Set Identifier – som tilsvarer MAC-adressen til den tilkoblede ruteren eller tilgangspunktet.

SNR

Signal/støy-forholdet. Dette er et mål på kvaliteten til signalstyrken mellom produktet og ruteren og uttrykkes i desibel. En høyere verdi representerer et sterkere signal. Som en tommelfingerregel anses SNR på 45 dB og over som utmerket, mens SNR på 25 dB og lavere anses som svakt.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.