Slik bruker du berøringskontrollene på Sonos-produkter

Denne artikkelen viser hvordan du kontrollerer Sonos-anlegget med berøringskontrollene på Sonos-produktene dine, som på Era 100 og Move. For produkter som har fysiske knapper, slik som Play:1 eller Playbar, se artikkelen om bruk av knappekontroller.

Produkter med volumglidebryter

Disse instruksjonene gjelder de følgende Sonos-produktene:

 • Era 100
 • Era 300
 • Move 2

Spill av og sett på pause

Trykk én gang på spill av / sett på pause-knappen for å starte avspilling eller sette den på pause.

Endre volumet

 • Skru volumet opp eller ned ved å skyve fingeren opp eller ned volumglidebryteren.
 • Alternativt kan du skru volumet opp eller ned ved å trykke på + pluss- eller – minusknappene i hver ende av volumglidebryteren. Mens det spilles av lyd, kan du også trykke og holde inne + pluss- eller – minusknappene for å kontinuerlig heve eller senke volumet.

Hopp til neste spor

Pilknappene ved siden av spill av / sett på pause-knappen lar deg hoppe til neste eller gå tilbake til forrige spor når de er tilgjengelig.

 • Trykk på høyrepil for å hoppe til neste spor.
 • Trykk på venstrepil for å gå tilbake til forrige spor.

Gruppere rom

 1. Trykk på og hold spill av / sett på pause-knappen for å gruppere produktet med et annet rom som spiller av lyd. Hvis du har flere rom som spiller av forskjellig innhold, fortsett å holde spill av / sett på pause-knappen for å gå gjennom hvert rom som spiller noe.
 2. Slipp spill av / sett på pause-knappen. Produktet blir nå gruppert med det andre rommet.

Aktivere eller deaktivere stemmetjenester

Med stemmeaktiverte produkter kan du slå stemmetjenester av eller på med stemmetjenesteknappen . Merk at dette ikke deaktiverer eller aktiverer mikrofonen, som kan gjøres med mikrofonbryteren på baksiden av produktet.

 • Når lyset er på, er stemmetjenester aktivert, og du kan bruke talekommandoer.
 • Når lyset er slått av, er stemmetjenester deaktivert.

Produkter uten volumglidebryter

Disse instruksjonene gjelder de følgende Sonos-produktene:

 • Amp
 • Arc
 • Arc SL
 • Beam (Gen 1)
 • Beam (Gen 2)
 • Five
 • Move
 • One (Gen 1)
 • One (Gen 2)
 • One SL
 • Play:5 (Gen 2)
 • Playbase
 • Ray

Spill av og sett på pause

 • Trykk én gang på spill av / sett på pause-knappen for å starte avspilling eller sette den på pause.

Endre volumet

 • Når produktet er i en horisontal stilling, trykk på knappen til venstre for å skru ned volumet, og trykk på knappen til høyre for å skru det opp.
 • I en vertikal stilling vil den øverste knappen skru opp volumet, mens den nederste knappen vil skru det ned.

Hopp til neste spor

 • Sveip fra venstre til høyre over berøringskontrollene for å hoppe til neste spor (når det er aktuelt). Sveip fra høyre til venstre for å hoppe til forrige spor.

Gruppere rom

 1. Trykk på og hold spill av / sett på pause-knappen på et produkt for å gruppere det med et annet rom som spiller av lyd. Hvis du har flere rom som spiller av forskjellig innhold, fortsett å holde på spill av / sett på pause-knappen for å gå gjennom hvert rom som spiller noe.
 2. Slipp spill av / sett på pause-knappen og det produktet blir nå gruppert med det andre rommet.

Slå mikrofonen av eller på

For stemmeaktiverte Sonos-produkter, trykk på mikrofonikonet for å aktivere eller deaktivere mikrofonen.

 • Når lampen til mikrofonen lyser, er mikrofonen aktivert og du kan bruke talekommandoer.
 • Når lyset er slukket, er mikrofonen deaktivert.
 • Når mikrofonen er deaktivert, kan du fortsatt bruke talekommandoer ved å trykke på og holde mikrofonknappen inne. Når du slipper den, blir mikrofonen deaktivert igjen.


Deaktiver berøringskontroller

 1. Åpne Sonos-appen for iOS eller Android
 2. Gå til menyen Innstillinger.
  • Hvis du bruker Sonos S1 Controller-appen, gå til fanen Innstillinger og velg System.
 3. Velg produktet med berøringsknapper som du ønsker å deaktivere.
 4. Under Maskinvare, veksle innstillingen for Berøringsknapper for å slå berøringskontroller på eller av.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.